Máte už vytvorený účet? Vytvoriť nový

Správa účtu

Aké aplikácie obsahujú rôzne sady Autodesk Design Suite?

  • Porovnanie produktov
  • Autodesk

21. 2. 2023

Zistiť, aké konkrétne aplikácie sú obsiahnuté v rôznych sadách Autodesk Design Suite, so všetkými ich verziami a edíciami, môže byť náročná úloha. Preto sme pre vás pripravili niekoľko praktických porovnávacích tabuliek!

Autodesk Design Suites – prehľadová tabuľka

Táto tabuľka poskytuje základný prehľad o hlavnom obsahu sád Autodesk Building Design Suite, Product Design Suite a Plant Design Suite. Podrobný zoznam všetkých aplikácií v 5 rôznych sadách Design Suites nájdete tu.

  Building
Design Suites
Product
Design Suites
Plant
Design Suites
Standard Premium Standard Premium Ultimate Standard Premium
AutoCAD
AutoCAD Architecture
AutoCAD Electrical
AutoCAD Mechanical
AutoCAD MEP
AutoCAD P&ID
AutoCAD Plant 3D
AutoCAD Raster Design
AutoCAD Structural Detailing1
Alias 2
Inventor
Inventor Professional
ReCap3
Revit 4
Showcase 5
SketchBook Designer6
Navisworks Simulate
Navisworks Manage
Vault Basic
3ds Max
3ds Max Design

1 Structural Detailing je k dispozícii len do verzie 2015
2 vo verziách sady Product Design Suite 2013-2016
3 ReCap nie je k dispozícii v sadách starších ako verzia 2014
4 v sadách Premium a Ultimate Plant Design Suite Revit je v skutočnosti Revit Structure
5 vo verziách sady Product Design Suite 2013-2018
6 SketchBook Designer je súčasťou iba do verzie 2014

Autodesk Design Suites – podrobné tabuľky

Ak by ste chceli podrobnejšie porovnať aplikácie naprieč všetkými sadami Autodesk Design Suite, pripravili sme pre vás 2 interaktívne tabuľky – jednu, ktorú môžete triediť podľa aplikácie, a druhú, ktorú môžete triediť podľa balíka.

Programy a sady nástrojov Autodesk v skratke

AutoCAD

AutoCAD je široko používaný pre 2D technické nákresy a tvorbu 3D návrhov. Je to fundamentálny program Autodesku pre mnoho profesionálov v oblasti stavebníctva, výroby a designu, ako sú napríklad architekti, inžinieri, priemyselní dizajnéri a návrhári produktov. Vyššie spomínaní odborníci oceňujú jeho všestrannosť a schopnosť vytvárať návrhy, konštrukcie, elektrické obvody, inštalatérske schémy, pôdorysy budov a ďalšie.

AutoCAD Architecture

AutoCAD Architecture, ako už názov napovedá, je určený najmä pre architektov. Jeho intuitívne prostredie, špecializované komponenty a štandardy a rôzne možnosti zobrazovania zmien, zón a priestorov uľahčujú tvorbu architektonických návrhov a dokumentácií a pomáhajú profesionálom v odbore efektívnejšie riadiť ich projekty.

AutoCAD MEP

AutoCAD MEP (mechanika, elektroinštalácia a inštalatérstvo) je program, ktorý sa špecializuje na poskytovanie potrebných objektov, pracovných plôch, štandardov vrstiev a správcov komponentov a systémov pre jednoduché navrhovanie, projektovanie a dokumentáciu systémov budov, vrátane HVAC (vykurovanie, vetranie a klimatizácia). Navyše, vďaka integrovanej správe verzií projektových výkresov, je ľahké sledovať všetky systémy v priebehu celého cyklu výstavby budovy.

AutoCAD Mechanical

AutoCAD Mechanical je sada nástrojov pre navrhovanie a kreslenie so zameraním na špecifické potreby výrobného priemyslu. Obsahuje knižnice štandardizovaných dielov a súčiastok, nástroje na automatizáciu bežných mechanických CAD úloh a funkcie pre zefektívnenie procesov tvorby mechanického dizajnu.

AutoCAD Electrical

AutoCAD Electrical je vďaka automatizácii bežných, ale inak časovo náročných úkonov, ako je číslovanie vodičov, označovanie komponentov a generovanie zostáv, špičkovým nástrojom na navrhovanie elektronických rozvodov a ovládacích systémov. Produktivitu projektovania navyše uľahčuje bohatá knižnica elektrických symbolov, ktorá je súčasťou tohto produktu.

AutoCAD P&ID

AutoCAD P&ID umožňuje projektantom technologických zariadení radikálne zvýšiť ich produktivitu v porovnaní so skorším zdĺhavým a časovo náročným procesom. Slúži na vytváranie, úpravu a správu schém potrubia a prístrojových diagramov a poskytuje užitočné nástroje pre automatizáciu a zefektívnenie rôznych aspektov P&ID pracovných postupov.

AutoCAD Plant 3D

AutoCAD Plant 3D je sada nástrojov zameraná na urýchlenie a automatizáciu kreslenia a modelovania P&ID v 3D, ktorá používateľom umožňuje vytvárať izometrické výkresy priamo z 3D modelu, doplnené o odborové štandardy pre navrhovanie technologických zariadení.

AutoCAD Raster Design

AutoCAD Raster Design umožňuje architektom a projektantom ľahko čistiť, upravovať a vylepšovať naskenované výkresy a plány v známom prostredí AutoCADu – vďaka výkonným nástrojom na úpravu rastrov a prevodu rastrov na vektory.

AutoCAD Structural Detailing

AutoCAD Structural Detailing je zameraný na pomoc statikom pri vytváraní detailov v oceľových a železobetónových konštrukciách a ich prispôsobení miestnym stavebným predpisom. Obojstranné prepojenie na výmenu dát s nástrojmi Robot Structural Analysis a Revit Structure zaisťuje hladký a efektívny priebeh projektu.

Alias

Autodesk Alias, známy aj pod názvami Alias StudioTools, AliasStudio a Alias Design, je softvér pre priemyselný dizajn, ktorý poskytuje nástroje na skicovanie, koncepčné modelovanie, povrchovú úpravu a rôzne vizualizačné nástroje pre produktový, strojársky a automobilový dizajn.

Inventor & Inventor Professional

Autodesk Inventor je CAD softvér určený pre priemyselný a strojársky dizajn, ktorý používateľom umožňuje vytvárať, simulovať a vizualizovať 3D návrhy produktov pomocou profesionálnych inžinierskych nástrojov, pracovať v rámci stanovených noriem a parametrov a vytvárať sprievodnú dokumentáciu k dokončenému projektu.

Navisworks Simulate je softvérový produkt na revíziu projektov, ktorý umožňuje odborníkom z oblasti inžinierstva, architektúry a stavebníctva revidovať integrované modely a dáta so zúčastnenými stranami pre získanie väčšej kontroly nad výsledkami svojich projektov. Navisworks Manage rozširuje možnosti Navisworks Simulate o nástroje ako Clash Detective, ktoré ďalej zlepšujú monitorovanie projektu.

ReCap

Autodesk ReCap (čo je skratka pre „Reality Capture“) je softvér na spracovanie natívnych mračien bodov z laserových skenov, ktorý používajú architekti a inžinieri pri vymeriavaní, plánovaní, výstavbe a rekonštrukcii infraštruktúry a stavebných projektov.

Revit

Autodesk Revit je softvér pre digitálne modely stavieb (tzv. BIM), ktorý ponúka multidisciplinárny a kolaboratívny prístup k návrhom a stavebným projektom. Vďaka všetkým výkonným funkciám pre architektúru, MEP a stavebné inžinierstvo zjednoteným do jediného rozhrania slúži Revit ako užitočný nástroj na spoluprácu projektových tímov a dosahovanie lepších výsledkov.

Showcase

Autodesk Showcase je softvér na vizualizáciu návrhov zameraný na potreby architektov a dizajnérov pri prezentácii projektov. Poskytuje nástroje pre demonštráciu, hodnotenie a porovnávanie estetických kvalít 3D modelov a ich alternatívnych verzií.

SketchBook

SketchBook, známy tiež ako SketchBook Designer alebo SketchBook Pro, je softvér spoločnosti Autodesk, ktorého cieľom je digitalizovať proces generovania nápadov, dokumentovať ranú fázu návrhu produktu a ľahko ho odovzdávať ostatným oddeleniam. Najčastejšie sa používa na vytváranie koncepčných nákresov, prezentáciu rôznych farebných alternatív a všeobecne na zapisovanie nápadov na cestách.

Vault

Autodesk Vault je nástroj pre správu produktových dát (PDM) integrovaný s niekoľkými produktmi Autodesku (napr. AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, Revit a Civil 3D). Pomáha návrhárskym tímom sledovať pracovné postupy a udržiavať kontrolu nad jednotlivými verziami v prostrediach s viacerými užívateľmi s cieľom ďalej zvýšiť produktivitu.

3ds Max a 3ds Max Design

Autodesk 3ds Max, predtým známy ako 3D Studio a 3D Studio Max, je profesionálny 3D počítačový grafický program pre vizualizáciu návrhov, hier a 3D animáciu. Jeho hlavnými užívateľmi sú špecialisti zo zábavného priemyslu, ale nájde uplatnenie aj v arzenáli CAD návrhárov a architektov.

Máte otázky týkajúce sa softvéru Autodesk a jeho licencovania? Kontaktujte nás pre bezplatnú konzultáciu!

Položka bola pridaná košíka