Máte už vytvorený účet? Vytvoriť nový

Správa účtu

FAQ

Je druhotný softvér legálny?

Áno, je. Zákazník, ktorý si zakúpil trvalý softvér v rámci trhu EÚ/EHP, môže (podľa právnych predpisov EÚ) previesť vlastnícke práva k zakúpenej kópii softvéru na niekoho iného. Takáto činnosť nevyžaduje súhlas alebo povolenie od vlastníka autorských práv k softvéru (napr. spoločnosti Microsoft), pretože jeho distribučné práva boli vyčerpané pri prvom predaji. Zjednodušene povedané, funguje to podobne, ako keď si kúpite knihu – keď ju prečítate, môžete ju slobodne predať niekomu inému. A pôvodný predajca nemá právo ovplyvniť, čo sa stane s už raz predanou knihou v budúcnosti. So softvérom je to rovnaké – po odinštalovaní zo zariadenia pôvodného majiteľa ho možno predať niekomu inému.

Viac informácií nájdete v našom článku Právne pozadie druhotného softvéru.

Ako preukazujete legálnosť druhotných softvérových produktov?

Legálne vlastníctvo druhotných softvérových produktov sa preukazuje sprievodnou dokumentáciou, ktorú by ste mali obdržať pri každom nákupe. Tieto dokumenty obsahujú informácie (napr. pôvod softvéru, číslo licenčnej zmluvy, prehlásenie o odinštalovaní od predchádzajúceho vlastníka (vlastníkov) atď.), ktoré dokazujú, že boli splnené všetky zákonom stanovené požiadavky na prevod vlastníctva softvéru. Naša spoločnosť vždy poskytuje všetku potrebnú dokumentáciu, takže si môžete byť istí, že u nás vždy nakúpite bez rizika.

Našli sme rovnaký softvér za oveľa nižšiu cenu. V čom je rozdiel?

Na trhu je množstvo predajcov druhotného softvéru, ktorí ponúkajú aj najnovšie verzie produktov Microsoft za veľmi nízke ceny. Háčik je v tom, že predávajú len kľúče k produktom, nie samotné produkty – je to ako kúpiť si kľúč od domu, ale nie samotný dom. Ak by ste si tieto produktové kľúče za 10 eur kúpili, vystavili by ste svoju spoločnosť značnému riziku vysokých pokút (napríklad pri audite), pretože produktový kľúč a faktúra vystavená predajcom nezaručujú ich legálnosť, ani vaše vlastníctvo softvéru, ku ktorému patrí!

V spoločnosti Forscope predávame iba produkty, ktoré pochádzajú zo spoľahlivých zdrojov a s kompletnou vlastníckou dokumentáciou pripravenou na audit.

Čo ak výrobca softvéru zakazuje prevod licencií?

V rámci EU už výrobcovia nemôžu presadzovať politiku "zákazu prevodu". V minulosti ju zahŕňali do svojich obchodných podmienok, ale od rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-128/11 z roku 2012 už nemôžu zakazovať budúci predaj už raz predaných produktov.

Tu je niekoľko dôležitých výňatkov z rozsudku Súdneho dvora EÚ, ktoré sa týkajú tejto témy:

„Tvorca počítačových programov nemôže brániť ďalšiemu predaju „použitých“ licencií [...]“ 
„Výlučné právo na rozširovanie rozmnoženiny počítačového programu, na ktoré sa taká licencia vzťahuje, sa jej prvým predajom vyčerpá.“ 
„Hoci teda licenčná zmluva zakazuje ďalší prevod, majiteľ práva nemôže brániť ďalšiemu predaju tejto rozmnoženiny.“

Na základe vyššie uvedeného rozsudku Súdneho dvora EÚ výrobcovia upravili svoje obchodné podmienky v súlade s týmto rozhodnutím. Tu je príklad zo zmluvných podmienok produktu Microsoft Windows Server 2022 (v angličtine):

„Žiadne ustanovenie tejto zmluvy nezakazuje prevod softvéru v rozsahu povolenom platnými zákonmi, pokiaľ bolo vyčerpané právo na distribúciu.“

Prejdú vaše produkty softvérovým auditom?

Áno, prejdú. Ak vo vašej spoločnosti alebo organizácii dôjde k auditu, ste povinní preukázať, že ste softvérové produkty získali legálne, a to predložením dokumentácie, ktorú ste dostali pri ich nákupe. Keďže naša spoločnosť poskytuje kompletnú vlastnícku dokumentáciu, a v prípade potreby aj asistenciu pri audite, nie je dôvod, aby ste sa počas auditu produktov, ktoré ste od nás zakúpili, stretli s akýmikoľvek problémami. Naša spoločnosť dodala už viac ako 700 000 softvérových licencií a nikdy sme sa nestretli s jediným prípadom negatívneho rozhodnutia pri softvérovom audite nami poskytovaných produktov.

Aký softvér ponúkate?

Ponúkame široký výber trvalých produktov spoločnosti Microsoft, ale aj iného populárneho softvéru, ako napr. produkty Autodesk (doživotné licencie). Produkty Microsoft, ktoré predávame, pochádzajú z Volume (komerčného) distribučného kanála, takže sú najlepšie uspôsobené pre použitie vo firmách a organizáciách. Pokiaľ vami hľadaný softvér v našej aktuálnej ponuke chýba, napíšte nám. Urobíme všetko pre to, aby sme ho pre vás získali.

Prečo sú Volume licencie pre moju firmu najlepšia voľba?

Volume produkty umožňujú rýchle a jednoduché licencovanie pre ľubovoľný počet zariadení alebo používateľov. Ich hlavnými výhodami sú možnosť aktivácie produktov na všetkých zariadeniach naraz iba jedným kľúčom (MAK), veľmi jednoduchý prenos na nové zariadenia alebo používateľov a kompatibilita so servermi a RDS. Možnosť centralizovanej správy ušetrí IT oddeleniu veľa času, naviac softvér sa dodáva s rozsiahlou dokumentáciou, ktorá produktom z iných distribučných kanálov často chýba. A čo viac, cena je porovnateľná s Retail/ OEM produktami!

Prečo sme pri nákupe viac kusov rovnakého produktu obdržali iba jeden kľúč?

Pretože softvér pochádzajúci z Microsoft Volume licenčného kanála nie je potrebné aktivovať každý zvlášť pomocou individuálnych produktových kľúčov. Jeden Multiple Activation Key (MAK) slúži na aktiváciu všetkých vašich zakúpených produktov naraz. Počet možných aktivácií je vždy niekoľkonásobne vyšší ako počet zakúpených produktov v prípade, že by ste napríklad potrebovali vymeniť svoj hardvér. Vaša spoločnosť musí sama zabezpečiť, aby sa softvér nepoužíval na väčšom počte zariadení, ako bol počet zakúpených produktov.

Môžu sa u druhotných softvérových produktov vyskytnúť nejaké technické problémy?

Ak je softvér nainštalovaný, aktivovaný a používaný v súlade s jeho špecifikami, neexistuje dôvod, prečo by mal náhle sám od seba prestať fungovať (napr. sa deaktivovať). Medzi novým a druhotným softvérom nie je z hľadiska funkčnosti žiadny rozdiel - stále sa jedná o rovnaký softvérový produkt, pričom na inštaláciu sa používa ten istý zdrojový súbor.

Technická funkčnosť do veľkej miery závisí od zmien na strane výrobcu (vydaných aktualizácií a opráv), ale pokiaľ ide o stav aktivácie produktu, nie je dôvod k obavám. Ak potrebujete pomoc s aktiváciou produktov, ktoré ste si zakúpili v našom eshope, vždy vám poskytneme potrebnú pomoc a asistenciu.

Dostáva druhotný softvér aktualizácie (bezpečnostné balíčky, opravy problémov) od výrobcu softvéru?

Áno, dostáva. Druhotné softvérové produkty dostávajú všetky bezpečnostné aktualizácie, opravy problémov a bezpečnostné balíčky vydané výrobcom v súlade so zásadami životného cyklu každého konkrétneho produktu. Sú tiež vybavené rovnakými funkciami a štandardnou technickou podporou, akú poskytuje spoločnosť Microsoft alebo akýkoľvek iný výrobca softvéru. Medzi aktualizáciami pre druhotný softvér zakúpený u nás a pre nový softvér predávaný priamo výrobcom neexistuje žiadny rozdiel.

Ako si môžem overiť, že zakúpený softvér nepoužíva žiadny z predchádzajúcich vlastníkov?

To zaistí právne záväzný dokument, v ktorom prvý vlastník (rovnako ako akýkoľvek ďalší následný vlastník) vyhlasuje, že softvér už nepoužíva ani on, ani žiadna iná strana, že bol odinštalovaný a že je pre neho aj v budúcnosti nepoužiteľný. Tento dokument je potrebné priložiť ku každému zakúpenému druhotnému softvérovému produktu, pretože je nutný pre splnenie 4 hlavných podmienok pre legálny prenos softvérového vlastníctva. Tento dokument poskytujeme spolu s ďalšou vyžadovanou dokumentáciou pri nákupe.

Môžu verejné inštitúcie nakupovať druhotné softvérové ​​produkty, napríklad prostredníctvom verejného obstarávania?

Áno, samozrejme, že môžu. Neexistuje žiadny opodstatnený dôvod, prečo by verejné inštitúcie nemohli nakupovať druhotné softvérové ​​produkty (či už prostredníctvom tendra, alebo nie). V skutočnosti môže byť druhotný softvér skvelým spôsobom, ako ušetriť náklady, takže verejné prostriedky môžu byť vynaložené čo najhospodárnejšie. A čo viac, predajcovia druhotného softvéru by vždy mali mať možnosť zúčastniť sa verejného obstarávania softvéru, pretože stanovenie diskriminačných podmienok, ktoré ich vylučujú, je v rozpore s hlavnými zásadami otvorenej hospodárskej súťaže a rovnakého zaobchádzania (to robí celú verejnú zákazku veľmi zraniteľnú, pretože nespravodlivé požiadavky sú ľahko napadnuteľné na súde).

Kde nakupujete softvérové produkty?

Naše produkty pochádzajú buď priamo od spoločností, ktoré majú väčšie množstvo nadbytočných softvérových produktov, chcú predať alebo nahradiť svoje softvérové ​​aktíva, alebo od našich stabilných a overených dodávateľov v niekoľkých európskych krajinách. Zakaždým, keď nakupujeme druhotné softvérové ​​produkty do našich skladových zásob, dôkladne preverujeme legálnosť a pôvod produktov a uisťujeme sa, že je k nim priložená všetka potrebná dokumentácia, aby sme ju mohli pri predaji poskytnúť našim zákazníkom.

Ako vyzerá proces výkupu softvéru?

Každá ponuka výkupu začína v momente, keď od spoločnosti alebo organizácie obdržíme zoznam softvérových produktov, ktoré chcú predať. Po schválení naším Purchasing Managerom im zašleme cenovú ponuku. Zároveň ich požiadame, aby nám o softvérových produktoch poskytli viac informácií a tiež všetky potrebné dokumenty, ktoré potvrdia ich vlastnícke práva. Tieto dokumenty treba vždy priložiť, aby bol prevod plne legálny. Pokiaľ je to potrebné, spoločnostiam poskytujeme pomoc pri každom kroku prevodu vlastníctva tak, aby bol proces čo najhladší. Akonáhle zhromaždíme všetky dokumenty a podpíšeme zmluvu, spoločnosť vystaví faktúru a dodá nám produkty.

Aké dokumenty potrebujem na softvérový audit?

V prípade softvérového auditu musíte byť schopní poskytnúť dostatočné dôkazy o tom, že druhotné softvérové ​​produkty spĺňajú všetky zákonné požiadavky a že vaša organizácia je ich právoplatným vlastníkom.

Oprávnené vlastníctvo druhotného softvéru sa dokladá:

 1. Deklaráciou prvého nadobúdateľa, ktorá obsahuje:
  • Potvrdenie o odinštalovaní softvéru.
  • Identifikáciu prvého nadobúdateľa (odporúčané) a číslo zmluvy medzi ním a výrobcom softvéru (povinný údaj).
  • Potvrdenie, že softvér bol prvýkrát predaný a je s ním obchodované na trhu EÚ/EHP.
  • Vyhlásenie prvého nadobúdateľa, že softvér bol plne uhradený.
  • Potvrdenie, že sa jedná o trvalú licenciu.
 2. Zoznam celého reťazca vlastníkov (kde je relevantný) s vyhlásením všetkých vlastníkov, že softvérový produkt odinštalovali.
 3. Faktúra (daňový doklad) medzi predávajúcim (napr. spoločnosťou Forscope) a kupujúcim (vašou organizáciou).

Položka bola pridaná košíka