Máte už vytvorený účet? Vytvoriť nový

Správa účtu

Optimalizácia softvérových nákladov

Nechajte nás odhaliť príležitosti na úspory vo vašej softvérovej infraštruktúre!

KONTAKTUJTE NÁS
Softvér je nevyhnutnou súčasťou každej modernej firmy, ale zároveň pre ňu môže predstavovať aj značné náklady. Mnoho spoločností tápe v nájdení rovnováhy medzi svojimi softvérovými potrebami a udržaním nákladov a výdavkov na ne pod kontrolou. Presne v tento moment môže Forscope pomôcť.

Proces optimalizácie softvérových nákladov prebieha v dvoch krokoch: analýza existujúcich softvérových prostriedkov a identifikácia príležitostí na úspory nákladov.

  1. Analýza existujúcich softvérových prostriedkov
    Prvým krokom k optimalizácii nákladov na softvér je analýza vašej súčasnej softvérovej infraštruktúry a používaných licencií. To sa týka nielen softvérových riešení, ktoré aktuálne používate, ale aj vašich licenčných modelov a zmlúv. Náš tím (ktorý má hlboké znalosti v oblasti licencovania, podložené certifikátom Certified SAM Professional vydaným spoločnosťou BSA Verafirm) vykoná dôkladnú analýzu vašej súčasnej situácie a porovná ju s alternatívnymi možnosťami ako je trvalé licencovanie, modely založené na predplatnom a hybridné riešenie.
     
  2. Identifikácia príležitostí na úspory nákladov
    Po úvodnej analýze určíme oblasti, kde môžete ušetriť náklady bez toho, aby ste museli obetovať funkčnosť alebo riskovať problémy s dodržaním licenčných predpisov. Potom, čo analyzujeme vaše existujúce softvérové prostriedky a identifikujeme príležitosti na optimalizáciu, navrhneme vám zmeny, ktoré prispejú k efektivite používania vášho softvéru.
     

Tu uvádzame najbežnejšie spôsoby, ako dosiahnuť úspory na softvéri:

Porovnanie trvalých produktov a produktov založených na predplatnom

Jedným z kľúčových rozhodnutí, ktoré budete musieť pri optimalizácii nákladov na softvér urobiť, je, či kúpiť trvalé produkty alebo si zaobstarať predplatné. Trvalé produkty vyžadujú vyššiu jednorazovú investíciu (s možnými úsporami v priebehu času), zatiaľ čo licencovanie založené na predplatnom umožňuje používať vždy najaktuálnejšiu verziu softvéru za mesačný poplatok (náklady sú však v porovnaní s trvalými riešeniami v dlhodobom horizonte často vyššie). Náš tím vám pomôže porovnať náklady a výhody jednotlivých možností a určiť, ktorá z nich je pre vašu firmu vhodná.

Hybridné riešenia

Okrem trvalého licencovania a predplatného sú možnou variantou aj hybridné riešenia, ktoré kombinujú obe varianty. To môže byť dobrou voľbou, ak máte špecifické potreby, ktoré nespĺňa ani jedna z možností. Napríklad môžete chcieť mať určité softvérové riešenia formou trvalých produktov a iné používať v cloude. Náš tím vám pomôže preskúmať možnosti hybridných riešení, aby ste zistili, či sa budú pre potreby vašej firmy hodiť alebo nie.

Maximalizácia hodnoty existujúceho softvéru

Naši špecialisti tiež vyhodnotia aktuálne využitie licencií, vyznačia oblasti vášho IT prostredia, ktoré sú prelicencované, a oblasti, kde sa objavuje shelfware (softvérové licencie, ktoré spoločnosť zakúpila, ale zostávajú nevyužité a neprinášajú organizácii žiadny zisk). Môžeme vám pomôcť identifikovať nadbytočné licencie, ktoré už nepotrebujete, a ponúknuť vám ich odkúpenie, čím ďalej maximalizujete hodnotu vašich existujúcich softvérových aktív. Z finančných prostriedkov získaných z výkupu potom môžete financovať a pokryť ďalšie výdavky.

Zhrnutie

Využitím analýzy vašich softvérových prostriedkov vykonanej spoločnosťou Forscope a implementáciou jej odporúčaní do vašej IT infraštruktúry je možné optimalizovať a znížiť softvérové náklady typicky o 20 – 30 %. Navyše vám môžeme pomôcť identifikovať nadbytočné softvérové licencie a ponúknuť vám ich odkúpenie!

 

Chcete optimalizovať náklady vašej organizácie na softvér? 

Kontaktujte nás!

Kontaktný formulár

Položka bola pridaná košíka