Máte už vytvorený účet? Vytvoriť nový

Správa účtu

Čo je to VPN a ako ju môžeme využiť?

 • Zabezpečenie

10. 3. 2020

Webové služby a cloudové technológie sa neustále zlepšujú a rozširujú svoj vplyv na domácich užívateľov a podniky, zvýšené prepojenie ale prináša aj značné množstvo hrozieb pre online súkromie a bezpečnosť dát. A práve preto sa VPN plynulo stáva široko rozšíreným cenným nástrojom proti invazívnym entitám a škodlivým útokom. O čo presne sa ale jedná a ako VPN funguje?

Definícia

VPN (Virtual Private Network = virtuálna privátna sieť) je šifrované spojenie (VPN tunel) medzi zariadením užívateľa (VPN Klient) a súkromnou sieťou (VPN Server). Celá prevádzka prenášaná cez web týmto VPN tunelom je chránená špecifickými VPN protokolmi, ktoré zaisťujú zabezpečenie prenosu dát a komunikácie, takže nemôžu byť zachytené a dekódované ani poskytovateľom internetových služieb, ani širšou internetovou populáciou.

[pending]

Rozlišujeme dva základné typy VPN:

 1. Remote Access VPN (vzdialený prístup) – bezpečné pripojenie k sieti serverov poskytovateľa VPN, ktoré umožňujú ďalší prístup k verejnému internetu;
 • najčastejšie používané: domácimi užívateľmi, malými a strednými podnikmi; jednoduché nastavenie a údržba;
 • typické použitie: prístup k obsahu, ktorý je blokovaný na základe geolokácie, bezpečné pripojenie k firemnej sieti počas obchodných ciest (aj cez verejné WiFi).
 1. Site-to-Site VPN (VPN medzi jednotlivými servermi) – zabezpečené spojenie medzi súkromnými sieťami danej organizácie (Intranet) alebo medzi jej privátnou sieťou a jej externými partnermi (Extranet);
 • najčastejšie používané: veľkými subjektami (napr. korporáciami alebo vládnymi organizáciami); náročné na konfiguráciu a údržbu, vyžaduje značné zdroje;
 • typické použitie: používanie centrálnej siete organizácie z iného geografického umiestnenia (môže ísť napr. o iné mesto, krajinu, kontinent atď.).

Výhody

VPN ponúka mnoho výhod jak pre komerčné, tak i nekomerčné účely. Pozrite sa, čo vám môže priniesť v nasledujúcom prehľade:

 • Súkromie – VPN zastaví všetky pokusy o sledovanie. Kryptografické protokoly používané v technológii VPN sú navrhnuté tak, aby iba dve strany mohli dešifrovať prevádzku prechádzajúcu VPN – Klient na jednom a Server na druhom konci tunela VPN.
 • Bezpečnosť – VPN chráni citlivé obchodné dáta. Únik dát môže viesť k značným firemným škodám, ako sú napr. finančné odškodnenie zákazníkov, zverejnenie obchodných tajomstiev, či strata dôvery a ohrozenie imidžu spoločnosti.
 • Mobilita – VPN môže výrazne zvýšiť mobilitu a flexibilitu podnikov – k firemnej sieti môžu zamestnanci spoločnosti bezpečne pristupovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek, môžu tiež obchádzať geobloky a dokonca aj bez obáv používať verejné WiFi siete.
 • Znížené náklady – VPN môže slúžiť ako výrazne lacnejšia alternatíva k fyzickým súkromným sieťam; navyše vďaka možnosti zriadiť vzdialenú kanceláriu a zaisťovať zamestnancov externe pomáha znížiť náklady ešte viac.

Neplatené vs. platené alternatívy

Všeobecne platí, že kvalitné služby sú len zriedkakedy zadarmo a ani VPN nie je výnimkou. Ako teda poskytovatelia bezplatného VPN pokrývajú svoje prevádzkové náklady? Okrem bežného, avšak neškodného, umiestňovania reklám do softvérového rozhrania existujú tiež škodlivé spôsoby, ktoré vám môžu spôsobiť veľa problémov, ako napríklad:

 1. Služba napadnutá malwarom, ktorá zneužíva zdroje zariadenia a neustále zhromažďuje osobné údaje používateľa a podrobnosti o tom, ako produkt používa, a potom ich predáva sprostredkovateľom údajov, reklamným agentúram, úradom atď.
 2. Skryté porušenie súkromia z dôvodu kontroverzných zmluvných podmienok, ktoré používateľa prinútia k tomu, aby udelil súhlas so zhromažďovaním a šírením jeho osobných údajov (príklad: teraz už zaniknutá aplikácia Onavo od Facebooku).
 3. Neoprávnené použitie zákernými agentmi – užívateľ je ľsťou presvedčený k poskytnutiu prístupu k svojmu zariadeniu agentom tretích strán, ktorí potom nad ním môžu získať plnú kontrolu, čím vytvárajú ideálne prostredie pre nezákonnú činnosť, ako sú útoky hackerov (príklad: Hola VPN a sieť Luminati).

Môže byť veľmi lákavé zvoliť si bezplatnú službu namiesto platenej, ale ak sa jedná o VPN, dôrazne to neodporúčame. Teraz už existuje mnoho VPN poskytovateľov, ktorí ponúkajú skvelé služby za rozumné ceny.

Položka bola pridaná košíka