Máte už vytvorený účet? Vytvoriť nový

Správa účtu

Ako preukazujeme legálnosť druhotných softvérových produktov?

  • Legalita

12. 1. 2023

Právna stránka druhotného softvéru je veľkou témou ako pre našich zákazníkov, tak aj pre všetkých, ktorí jeho kúpu zvažujú. Než sa budeme detailnejšie venovať tomu, čo konkrétne naša spoločnosť poskytuje ako dôkaz legálnosti, je dôležité si najskôr krátko pripomenúť, čo vyžaduje zákon.

Na základe európskych právnych predpisov a súdnych rozhodnutí (napr. smernica 2009/24/ES alebo rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-128/11) boli vytvorené štyri právne podmienky pre legálny prevod vlastníctva softvéru. Splnenie týchto podmienok sa preukazuje sprievodnou dokumentáciou, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie a slúži ako dôkaz (napríklad pri softvérovom audite), že softvérové produkty sú skutočne vaše. Pokiaľ sa vám totiž nepodarí preukázať oprávnené vlastníctvo, hrozí vašej spoločnosti vysoké riziko pokuty.

Aké sú štyri právne podmienky pre prevod vlastníctva softvéru a akú dokumentáciu potrebujete?

Podmienky požadované právnymi predpismi EÚ
  1. Prvou krajinou vydania a predaja produktu bola zem EÚ/EHP alebo Švajčiarsko.
  2. Produkt bol v plne uhradený vlastníkovi autorských práv.
  3. Produkt je časovo neobmedzený (nejedná sa o predplatné).
  4. Produkt už nie je používaný predchádzajúcim majiteľom (majiteľmi).
Dokumentácia

Každý predajca druhotného softvéru je zo zákona povinný poskytnúť informácie potvrdzujúce splnenie vyššie uvedených podmienok. Tieto informácie sa uvádzajú v sprievodnej dokumentácii, ktorú by ste mali vždy dostať pri nákupe, aby ste mali dôkaz, že ste oprávneným vlastníkom zakúpených licencií. Neexistuje žiadna oficiálna šablóna pre vizuálnu podobu dokumentácie, ale vecný obsah musí obsahovať nasledujúce údaje:

  • Pôvod softvéru (prvá krajina použitia)
  • Číslo licenčnej zmluvy (License Agreement number)
  • Názov produktu a typ licenčnej zmluvy (License Agreement type)
  • Vyhlásenie prvého vlastníka obsahujúce:

- Vyhlásenie o odinštalovaní softvéru

- Potvrdenie, že produkty sú trvalé a boli plne zaplatené

- Potvrdenie, že produkty boli prvýkrát zakúpené a uvedené do používania v EÚ, EHP, alebo Švajčiarsku

NA ČO SI DAŤ POZOR: Existujú rôzne webové stránky, e-shopy a niekedy aj jednotlivci, ktorí predávajú aj najnovšie verzie softvéru za veľmi nízke ceny. Háčik je v tom, že mnohé z nich predávajú iba produktové kľúče, nie samotné produkty, takže na ne nemáte žiadny právny nárok. Je to ako kúpiť a vlastniť kľúč od domu namiesto domu samotného. Softvérový produktový kľúč a faktúra vystavená predajcom nezaručujú ani legálnosť, ani vlastníctvo softvéru, ku ktorému patrí. Nenechajte sa pomýliť tým, že kľúč vám umožňuje softvérové produkty aktivovať – aktivovaný produkt ešte neznamená, že ste jeho vlastníkom a máte zákonné právo ho používať. To je možné preukázať iba riadnou právnou dokumentáciou k vami zakúpenej softvérovej licencii (licenciám).

Aké dokumenty dostávajú naši zákazníci?

Vo Forscope poskytujeme kompletnú právnu dokumentáciu pripravenú na audit. Treba však mať na pamäti dve dôležité veci:

1. Forscope právna dokumentácia sa poskytuje iba k trvalým produktom spoločnosti Microsoft
. Dôvod je jednoduchý – softvérové produkty od iných výrobcov vám buď prevedú priamo oni (Autodesk), alebo od nich obdržíte potvrdenie o prevode (Adobe).

2. Poskytujeme rôzne varianty právnej dokumentácie
Vzhľadom na to, že druhotné softvérové produkty môžu pochádzať z rôznych zdrojov, môže sa líšiť počet dokumentov aj množstvo informácií, ktoré sme schopní zdieľať. Je to preto, že niektoré z nich (alebo dokonca všetky) môžu byť chránené zmluvou o mlčanlivosti (NDA) alebo nariadením GDPR (General Data Protection Regulation), a môžu tak byť sprístupnené iba audítorovi na vyžiadanie.

Tu sú ukážky právnej dokumentácie, ktorú od nás môžete obdržať:

Dokumentácia so zredigovanými dôvernými informáciami

Kliknutím stiahnete

Dokumentácia so zobrazenými dôvernými informáciami

Kliknutím stiahnete

Vzor právnej dokumentácie, ktorú obdržíte po zakúpení konkrétneho produktu, nájdete aj v detaile príslušného produktu tu:

Máte nejaké otázky k nami poskytovanej dokumentácii? Neváhajte nás kontaktovať.


Uložte článok ako PDF

Položka bola pridaná košíka