Máte už vytvorený účet? Vytvoriť nový

Správa účtu

Hybridné riešenia: Ako môžu pomôcť vašej firme pomôcť ušetriť na softvéri?

 • Licencovanie
 • Porovnanie produktov

17. 2. 2022

Prečo by vaša spoločnosť mala každý rok platiť za zbytočné, alebo dokonca nechcené funkcie? Optimalizujte svoje softvérové prostriedky a skoncujte s nadmernými výdavkami za predplatné pomocou hybridných riešení.

Čo je hybridné riešenie?

Hybridné riešenie kombinuje cloudové služby na báze predplatného a trvalé miestne nasadené softvérové produkty. Umožňuje organizáciám prispôsobiť svoje výdavky na softvér (a niekedy aj na hardvér) a zároveň získať všetky funkcie a služby, ktoré potrebujú na vykonávanie svojich činností.

Pozrite si naše video so slovenskými titulkami.

Vo Forscope vieme našim zákazníkom poskytovať vzácnu kombináciu cloudových služieb na báze predplatného a perpetuálnych (trvalých) druhotných softvérových produktov. Tento typ hybridného riešenia prináša spoločnostiam v súkromnom aj verejnom sektore výrazné výhody, pretože im dáva možnosť vo svojich organizáciách vytvoriť nákladovo efektívnejšiu softvérovú infraštruktúru.

Porovnanie cien: predplatné vs. hybridné riešenia po dobu 5 rokov

Potiahnite smerom do boku pre zobrazenie príkladu hybridného riešenia pre veľké podniky.
Potiahnite smerom do boku pre zobrazenie príkladu hybridného riešenia pre malé a stredné firmy.

posledná aktualizácia: marec 2022

Kedy sa vašej spoločnosti vyplatí hybridné riešenie?

 • Vytvorenie nového IT prostredia – keď sa pripravuje zavedenie novej IT infraštruktúry, rozhodovatelia si často na základe spôsobu, akým dnes tvorcovia svoj softvér propagujú, vytvoria mylnú predstavu, že sú povinní zakúpiť cloudové produkty na báze predplatného. Pri hlbšej analýze však mnoho organizácií zistí, že kombinácia cloudových služieb s miestne nasadeným perpetuálnym softvérom je ekonomicky výhodnejšia a často aj praktickejšia čo do efektivity pracovných postupov, dostupnosti a zabezpečenia.
 • Optimalizácia existujúceho prostredia – mnoho organizácií sa spolieha na špecifické, už zavedené nastavenia, s ktorými sa nechcú rozlúčiť alebo sa ich z technických dôvodov jednoducho nemôžu vzdať. Pri podrobnejšom skúmaní sa však často ukáže, že niektoré programy, funkcie a služby sa nepoužívajú alebo sú zbytočné. V takýchto prípadoch je možné vylepšiť existujúcu infraštruktúru a zároveň znížiť výdavky zaradením perpetuálnych alebo predplatených produktov – v závislosti od konkrétnej situácie.

  Napríklad:

  1. Cloudová štruktúra založená na modeli SaaS s mnohými nadbytočnými funkciami → analýza softvérových prostriedkov s cieľom znížiť objem predplatného, ​​obmedziť tzv. shelfware (tj nepoužívané programy) a/alebo nahradiť niektoré komponenty perpetuálnymi produktmi.
  2. Existujúca miestna štruktúra s novo sa objavujúcou potrebou cloudových služieb → analýza nových potrieb a existujúcich softvérových prostriedkov za účelom obstarania takého cloudového riešenia, ktoré existujúcu štruktúru doplní, namiesto aby ju kompletne nahradilo.
 • Prechod na prácu z domova a vzdialenú prácu – spoločnosti, ktoré potrebujú vytvoriť podmienky pre vzdialenú prácu, môžu namiesto unáhleného prechodu z perpetuálnych produktov na model SaaS využiť hybridné riešenie. Do cloudu tak môžu presunúť iba vybrané služby (napríklad služby VoIP a zdieľané úložisko pre dokumenty) a pre väčšinu pracovných postupov a procesov si ponechať miestne nasadený softvér. Výsledok takéhoto prechodu na prácu na diaľku bude oveľa menej rušivý, pretože zamestnanci sa budú musieť prispôsobiť iba niekoľkým zmenám namiesto zvykania si na kompletnú globálnu transformáciu.
 • Zlepšenie zabezpečenia dát – organizácie, ktoré používajú produkty s predplatným, nespravujú ani nekontrolujú základnú cloudovú infraštruktúru, vrátane sietí, serverov, operačných systémov, úložísk a možností aplikácií (okrem konfiguračných nastavení špecifických pre užívateľov) – v prípade modelu SaaS sa musia spoliehať na prostredie, ktoré dodáva poskytovateľ.
  Hybridné riešenie naopak umožňuje, aby kľúčové prostriedky s citlivými dátami zostali uchované v lokálnom prostredí (a v prípade potreby aj offline) bez akéhokoľvek prepojenia s prostredím cloudu.
 • Zálohovanie – spoľahnutie sa výhradne na cloudové služby v otázke zálohovania dát a produktivity sa môže vypomstiť v momente, keď dôjde k ich výpadku (napr. kvôli technickým problémom alebo zmeškaným platbám). To môže mať za následok značné nevýhody a straty aj pri dočasnom odpojení. Nasadenie hybridného riešenia môže zmierniť dopady výpadkov cloudových i miestnych služieb rôzneho charakteru, čo organizáciám umožňuje na tieto problémy lepšie a ľahšie reagovať a prispôsobiť sa im.

Voľba hybridného riešenia vedie k výrazným úsporám, najmä v porovnaní s riešením čiste na báze predplatného, a umožňuje IT oddeleniam presunúť vybrané funkcie a nástroje do cloudu a zároveň si zachovať kontrolu nad lokálnou infraštruktúrou, softvérom a dátami organizácie.

Nie ste si istí, aký druh softvérového riešenia je pre vašu firmu najvhodnejší? Kontaktujte nás pre bezplatnú konzultáciu!


Uložte článok ako PDF

Položka bola pridaná košíka