Máte už vytvorený účet? Vytvoriť nový

Správa účtu

Microsoft Volume Licencovanie: produktové kľúče (FAQ)

  • Licencovanie
  • Microsoft

9. 12. 2021

Microsoft Volume Licencovanie (programy OLP, EA atď.) umožňuje dva spôsoby aktivácie produktov – buď pomocou kľúčov MAK, alebo KMS.

Čo je MAK a ako funguje?

MAK (Multiple Activation Key) je jednotný aktivačný kľúč pre daný produkt. Keď spoločnosť kupuje napr. Office 2019 Standard, obvykle obdrží 1 MAK – bez ohľadu na počet licencií, ktoré zakúpila. Tento MAK sa použije na aktiváciu všetkých zariadení, pre ktoré boli licencie nakúpené. Počet možných aktivácií je vždy niekoľkonásobne vyšší než počet zakúpených licencií pre prípad, že spoločnosť napríklad potrebuje vymeniť svoj hardvér. Spoločnosť musí sama zaistiť, aby sa softvér nepoužíval na viac zariadeniach, než aký bol počet zakúpených licencií.

Jednou z výhod volume licencovania spoločnosti Microsoft je, že organizácie nemusia sledovať, ktoré zariadenie bolo aktivované ktorým kľúčom. Ďalšou výhodou je možnosť hromadnej aktivácie viac zariadení naraz – napríklad pomocou nástroja Volume Activation Management Tool.

Čo ak naša spoločnosť obdrží 2 kľúče MAK pre rovnaký produkt?

Pokiaľ uskutočňujete nákup rovnakého produktu v rôznych termínoch (napr. keď potrebujete kúpiť ďalšie licencie alebo potrebujete rozdeliť objednávku na dve či viac), môžete pre každú objednávku obdržať iný kľúč MAK (platí ako pre druhotný, tak aj nový softvér). V takom prípade môžete aktivovať svoje zariadenia pomocou ktoréhokoľvek z obdržaných MAK kľúčov.

Povedzme, že ste zakúpili 10 licencií obsahujúcich MAK kľúč A a potom ste objednali ďalších 15 licencií obsahujúcich MAK kľúč B. Všetkých 25 licencií môžete aktivovať pomocou ktoréhokoľvek z nich. Je však dôležité mať na pamäti, že počet aktuálne používaných/aktivovaných zariadení nesmie prekročiť celkový počet zakúpených licencií (25 v tomto príklade).

Prečo existujú rôzne kľúče MAK pre objednávky uskutočnené v rôznych termínoch?
Je to preto, že pochádzajú z rôznych licenčných dohôd (tzv. License Agreements).

Môže Microsoft zablokovať MAK kľúč?

Microsoft takmer nikdy MAK kľúče neblokuje. Zriedka sa však môže objaviť iná komplikácia (aj keď ani k tej takmer nedochádza): počet možných aktivácií pre daný MAK môže byť vyčerpaný. V takom prípade je dôležité si uvedomiť, že:

  1. Keď dôjdu dostupné aktivácie pre konkrétny MAK, nikdy sa tým nezrušia aktivácie,ktoré už boli jeho prostredníctvom zrealizované.
  2. Vždy ponúkneme riešenie umožňujúce aktiváciu viacerých zariadení:

    • Buď požiadame spoločnosť Microsoft (menom pôvodného nadobúdateľalicencie) o zvýšenie počtu možných aktivácií,
    • alebo pre rovnaký produkt poskytneme iný MAK kľúč – v súlade s podmienkami spoločnosti Microsoft.¹

Naša spoločnosť pravidelne kontroluje stav počtu možných aktivácií MAK kľúčov a pokiaľ zistíme, že by toto množstvo mohlo byť čoskoro vyčerpané, sme schopní situáciu proaktívne riešiť.

Čo je KMS a ako funguje?

KMS (Key Management Service) je systém spoločnosti Microsoft pre centrálnu aktiváciu produktov v rámci organizácie. Pri používaní tohoto systému sú produkty, ktoré ste zakúpili, aktivované vo vašej sieti serverom KMS (namiesto serverov Microsoftu).

Microsoft aktivuje iba váš KMS server (k tomu dôjde iba jeden krát) – po vložení kľúča KMS. KMS server potom aktivuje samotný softvér. Jedna aktivácia je platná 6 mesiacov a v priebehu tejto doby je nutné pripojiť vaše zariadenia (ktoré majú prístup k serveru KMS) do vašej siete, aby došlo k predĺženiu aktivácie.

Systém KMS je vhodný najmä pre veľké organizácie, v ktorých dochádza k častejším zmenám zariadení, užívateľov, alebo oboch.

Potrebujete dodatočnú konzultáciu ohľadom Microsoft Volume licencovania?
Kontaktujte nás!

¹ Bližšie vysvetlenie: Je dôležité si uvedomiť, že aktivačný kľúč používaný pro volume licencie je naozaj iba kľúč. Vaše právo používať softvér vyplýva z nákupu licencií (kópií počítačového programu). Porovnajme to s príkladom z reálneho života: Keď si zakúpite dom, stanete sa jeho právoplatným vlastníkom. A aj keď od neho stratíte kľúč, dom je stále váš, len je nutné zavolať zámočníka (v prípade volume softvérových licencií by sa jednalo o našu spoločnosť).

Položka bola pridaná košíka