Máte už vytvorený účet? Vytvoriť nový

Správa účtu

Je môj softvér legálny? Návod, ako to zistiť (a prečo by vás to malo zaujímať)

 • Legalita

16. 9. 2019

Prečo je legálny a pravý softvér tak dôležitý?

Pravdepodobne ste sa už niekedy zamýšľali nad tým, čo je také dôležité pri používaní legálneho softvéru. Koniec koncov, existujú rôzne zdroje na získanie požadovaného programu zdarma na internete. Skutočne sa oplatí kúpiť licencovaný softvér? Čo najhoršie sa môže prihodiť, ak tak neurobíte? A ako odlíšiť nelegálny softvér od legálneho? Čítajte ďalej a zistite, ako sa vyhnúť drahocenným chybám.

Nižšie nájdete náš prehľad na túto komplexnú tému. Môžete nasledovať logickú štruktúru článku od začiatku až do konca, alebo skočiť priamo na časť, ktorá vás zaujíma najviac.

Poznámka: Tento článok sa týka najmä softvéru distribuovaného a predávaného podľa pravidiel a právnych predpisovEurópskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarska.

Riziká používania nelegálneho softvéru

Začnime hodnotením rizík pri použití neoriginálneho nelegálneho softvéru. Tu je krátky zoznam 6 dôležitých bodov, ktoré je potrebné zohľadniť:

1) Plýtvanie peniazmi

Je to jedna z najbežnejších vecí, ktorá môže nastať – buď preto, že nikdy nedostanete to, za čo ste zaplatili (program nefunguje alebo ho vôbec nedostanete), alebo preto, že produkt, ktorý ste dostali, má po krátkej dobe poruchu a predajcu už nikde nezastihnete.

2) Bezpečnostné problémy

Cracknutý softvér je často zraniteľnejší voči malvérom, únikom údajov či narušeniu súkromia, takže riskujete vystavenie svojich citlivých informácií, ktoré môžu zneužiť cudzinci či hackeri.

3) Náhla strata cenných údajov

Keď softvér prestane neočakávane pracovať kvôli jeho kompromitujúcej povahe, stratíte cenné údaje a možnosti zálohovania i obnovy sú často obmedzené, alebo dokonca vôbec neexistujú. Či už ide o aktíva spoločnosti alebo súkromné spomienky, za to riziko to nestojí.

4) Veľké pokuty

Hlavný problém každého rozumného vlastníka firmy. Softvérové pirátstvo je závažným trestným činom a v prípade softvérového auditu môžu pokuty dosiahnuť niekoľkonásobne vyššiu cenu ako úplne nová licencia a navyše si musíte kúpiť skutočnú originálnu licenciu. Okrem toho môže dôjsť k poškodeniu imidžu vašej firmy, ak sa zistí, že ste sa podieľali na nezákonných praktikách. Problémy s orgánmi sú poslednou vecou, ktorú potrebujete vo svojej spoločnosti.

5) Nedostatok podpory a aktualizácií

V priebehu času sa nelegálny softvér postupne stáva zastaralým a prestáva pracovať s novšími systémami, aplikáciami a súbormi, takže znova vzniká potreba nákupu nového. Aktualizácie sú nevyhnutné aj z bezpečnostných dôvodov – nové kybernetické hrozby sa objavujú každý deň a ak chcete zabrániť poškodeniu vášho systému a údajov, je potrebné programy aktualizovať.

6) Strata ziskov

Použitím nelegálneho softvéru strácate príležitosť získať späť časť svojich investícií predajom nadbytočného softvéru. Aj keď sa to nemusí zdať také dôležité ako predošlé body v tomto zozname, je stále stratou, že vaša spoločnosť nebude optimálne využívať aktíva, ktoré vlastní.

Vlastní vaša spoločnosť alebo organizácia softvérové licencie, ktoré už nepotrebuje? Za určitých podmienok by sme ich mohli od vás kúpiť. Pre viac informácií kliknite sem.

Po vymenovaní niektorých veľkých rizík poďme zistiť, aké druhy nelegálneho softvéru existujú, aby sme sa im úspešne vyhli.

Typy nelegálnych softvérov a ako ich rozpoznať

Téma legálnosti softvéru je rozsiahla a komplexná. V nasledujúcich častiach tohto článku sme zostavili zoznam najrozšírenejších licenčných podvodov a zneužitia softvéru, s ktorými sa môžete stretnúť pri jeho nákupe na trhu EHP.

Cracknutá inštalácia

Tento druh nelegálneho softvéru je bežne rozšírený a známy už od 80. rokov. Všeobecne sa používa na nekomerčné účely. Crackovanie je zjavným porušením zákona a podvodníci by sa ani neobťažovali pokúšať sa ho predať.

Čo však presne cracknutý softvér je?

Cracknutý program je modifikácia daného softvéru, vykonaná bez súhlasu pôvodného vývojára.Najbežnejším dôvodom crackovania softvéru je odstránenie, deaktivácia alebo oklamanie jeho licenčného modulu, takže požadovaný program môže byť použitý zadarmo. To znamená, že aj keď inštalácia funguje správne, nie je možné ju legalizovať iba zakúpením originálnej licencie, pretože softvér je už v zásade poškodený.

Na jeho legalizáciu budete musieť vykonať novú, čistú inštaláciu s originálnymi inštalačnými súbormi. Bohužiaľ to však stále nezaručuje zákonnosť vášho softvéru, pretože je tu ešte jedna podmienka, ktorú je potrebné splniť – originálne kópie inštalačných súborov môžete použiť iba od vývojára softvéru. Uistite sa teda, že ich prijímate z certifikovaného zdroja, teda od pôvodného výrobcu, jeho autorizovaných partnerov alebo etablovaných predajcov.

Originálna inštalácia s nelegálnou licenciou

Na rozdiel od cracknutých inštalácií je originálna inštalácia prvým krokom k správne fungujúcemu a licencovanému softvéru. Trik je v samotnej licencii – existuje totiž mnoho spôsobov, ako môže byť licencia nezákonná: môže byť falošná, nelegálne získaná, alebo jej vlastnosti zneužité nad rámec toho, čo povoľuje zákon alebo výrobca. Podnikanie v oblasti licencií je drahé a ziskové a spotrebitelia často nie sú dostatočne oboznámení s licenčnými pravidlami, aby mohli rozoznať rozdiel medzi falošnou a pravou, zákonnou či nezákonnou. Preto podvodníci zvyčajne zameriavajú svoje úsilie na predaj licencií. Pozrime sa na najbežnejšie licenčné podvody.

Typy nelegálnych licencií

Pre účely tohto článku budeme analyzovať licencie klasifikované do dvoch hlavných skupín:

Ako príklady použijeme produkty spoločnosti Microsoft, pretože patrí medzi najpopulárnejších vývojárov softvéru, na ktorých sa zameriavajú podvodníci. Hlavné princípy sú však podobné aj pre mnohé ďalšie programy.

Typy nelegálnych softvérov: Elektronické licencie

Digitálne licencie sú softvérové licencie distribuované elektronicky a hlavne online – zvyčajne prostredníctvom registrácie na platforme poskytovateľa alebo e-mailom. Nemusia mať fyzického nosiča.

Druhy nelegálnych digitálnych licencií a ich vlastnosti sú uvedené od najjednoduchších po najťažšie rozpoznateľné.

Naozaj zlé falzifikáty:

 • čo to je: postupnosť náhodných symbolov, ktorá vyzerá ako originálny kľúč bez riadneho dodržiavania logiky vývojára – aj keď to nemusí byť okamžite zrejmé, všetky originálne kľúče produktu majú špecifickú štruktúru a logiku za poradím a obsahom symbolov
 • je možná aktivácia: nie
 • nelegálne: vždyje to falzifikát
 • príklad typického zneužitia: predpokladaný produktový kľúč spoločnosti Microsoft, ktorý obsahuje niektorý z týchto znakov: 0, O, 1, I, L, 5, S, A, E, U, Z.
  Originálne kľúče spoločnosti Microsoft tieto znaky nikdy nepoužívajú.

KMS aktivátor

 • čo to je: program zavádzajúci typ licence Volume channel produktový kľúč s názvom KMS (Key Management Service – zvyčajne sa používa v spoločnostiach na hromadnú aktiváciu veľkého počtu počítačov), ktorý do systému na emuláciu servera KMS na zvolené zariadenie vynúti aktiváciu produktov proti tomuto špeciálnemu serveru. Aktivácia KMS trvá iba približne 6 mesiacov a potom je vyžadovaná nová.
 • je možná aktivácia: áno
 • nelegálne: vždyvyužíva slabosť v technológii na oklamanie systému tak, aby bol aktivovaný

Retail licencie

- licencia bola pôvodne vydaná mimo EHP a Švajčiarska

- predávajúci je registrovaný mimo EHP a Švajčiarska

- nie sú k dispozícii žiadne doklady o kúpe – hlavne žiadna faktúra (môže indikovať odcudzené licencie)

OEM licencie

 • čo to je: originálny OEM produktový kľúč pre daný softvér
 • je možná aktivácia: áno (platia niektoré obmedzenia hardvéru)
 • určené na predaj: všeobecným spotrebiteľom, malým a stredným spoločnostiam; pôvodne spojené s hardvérom
 • nelegálne, keď:

- licencia bola pôvodne vydaná mimo EHP a Švajčiarska

- predávajúci je registrovaný mimo EHP a Švajčiarska

- nie sú k dispozícii žiadne doklady o kúpe – hlavne žiadna faktúra (môže indikovať odcudzené licencie)

Volume licencie

- licencia bola pôvodne vydaná mimo EHP a Švajčiarska

- predávajúci je registrovaný mimo EHP a Švajčiarska

- nie sú k dispozícii žiadne doklady o kúpe – hlavne žiadna faktúra (môže indikovať odcudzené licencie), žiadny reťazec pôvodu (súbor dokladov preukazujúcich vlastníctvo a krajinu pôvodu licencie), žiadny dôkaz o odinštalovaní

- technické možnosti licencie sa využívajú nad rámec zákonnej dohody (faktúra, zmluva atď.);


 • príklad typického zneužitia: licencia zakúpená za cenu jednej aktivácie predaná viacerým zákazníkom

MSDN kľúče

 • čo to je: produktový kľúč MSDN je špeciálny kód na účely testovania vygenerovaný v Microsoft Visual Studio;
 • je možná aktivácia: áno
 • nelegálne, keď:

- sú predávané ako licencie – kľúče MSDN nie sú vôbec licenciami! Správajú sa iba ako licencie na účely testovania softvéru a môžu často vypršať bez varovania

- sa používajú pre aktiváciu produktu na iné účely, aké sú definované spoločnosťou Microsoft Developer Network

 • príklad typického zneužitia: podvodník si môže kúpiť Visual Studio s predplatným MSDN alebo Dreamspark, vygenerovať veľa testovacích kľúčov a predať ich ako originálne licencie

Pre podstatu ich účelu je pre bežných alebo skúsených používateľov veľmi ťažké skontrolovať a rozpoznať kľúče MSDN. Z tohto dôvodu sú kľúče MSDN hlavným nástrojom na vytváranie falšovaných licencií spoločnosti Microsoft – digitálnych aj fyzických.

Typy nelegálnych softvérov: Fyzické licencie

Fyzické licencie sú softvérové licencie distribuované na fyzických médiách, najčastejšie vo forme nálepky osvedčenia o pravosti (CoA) alebo nálepky s priamo vytlačeným kľúčom produktu, ktorý overuje licenciu ako originálnu legálnu kópiu. Niekedy je tiež súčasťou inštalačného média.

Nezabudnite, že licencia síce môže byť úplne originálna, ale zároveň nelegálna na používanie – to platí aj pre fyzické licencie. Pravidlá zákonnosti týkajúce sa nákupu a používania sú podobné pravidlám pre elektronické licencie:

 • existencia požadovaných platných dokumentov (faktúra – vždy; vyhlásenie o odinštalovaní, reťazec pôvodu atď., v závislosti od typu softvéru)
 • krajina pôvodu (licencia sa musí vydať v rámci EHP a Švajčiarska)
 • registrácia predajcu (predávajúci musí byť registrovaný v rámci EHP a Švajčiarska)
 • špecifiká softvéru (účel použitia musí zodpovedať pravidlám výrobcu a platným zákonom)

Ďalšími nezákonnými praktikami na trhu fyzických licencií sú sfalšované fyzické licencie a predaj štítkov, ktoré sa nemôžu použiť na aktiváciu.Preto by ste mali štítky vždy starostlivo preskúmať – niektoré falzifikáty môžete odhaliť dobrou pozornosťou.

Dôležité! Ako už bolo uvedené v predchádzajúcej časti, najrozšírenejším spôsobom výroby falzifikátov Windows štítkov CoA je tlač kľúčov MSDN na nálepky – to znamená, že softvér sa dá aktivovať a používateľ nebude mať možnosť zistiť, že je obeťou falšovania softvéru, až kým licencia náhle prestane fungovať. Pozrime sa nižšie na niektoré príklady falošných nálepiek Windows CoA. Pomôžu vám určiť, či je nálepka, ktorú vlastníte (alebo plánujete kúpiť) pravá alebo nie.

Windows 7 

Na čo si dávať pozor:

 • kvalita mikrotextov – niekedy to môže byť tak zlé, že ho môžete rozmazať prstom;
 • text „OEM Software“ – Microsoft obvykle označuje distribútora (výrobcu) na štítkoch Windows 7, napríklad HP, Dell atď.;
 • holografický bezpečnostný pásik – na originálnych štítkoch prechádza holografický bezpečnostný pás papierom nálepky (podobne ako bankovky) a je k nemu pevne pripevnený, odraz pruhu mení tiež farby zo svetlomodrej na hnedú; na falošných nálepkách je možné ochranný prúžok ľahko odstrániť a farby sa menia z modrej na sivú.

  Kliknutím na obrázok ho zobrazíte v plnej veľkosti

Windows 10

Na čo si dávať pozor:

 • kvalita mikrotextov – originálne nálepky sa spracovávajú vysokokvalitnou hĺbkotlačou; falšované výrobky majú veľmi nízku kvalitu;
 • odrezaný roh a nápis „for OEM Software“ - takéto štítky nevytvárajú výrobcovia pre EÚ;
 • vyvýšené prvky – na pravých nálepkách môžete pocítiť zvýšené prvky tak, že prejdete prstom po povrchu; pri falošných je obyčajne iba plochý papier bez lisovaných prvkov;
 • v pravom dolnom rohu je napísané „THIS IS NOT A COA“ – táto veta by nemala byť prítomná na pravej licencii

    Kliknutím na obrázok ho zobrazíte v plnej veľkosti

Licencie predávané s „vlastnými“ inštalačnými médiami

V neposlednom rade si uvedomte, že predaj neoriginálneho, „vlastného“ inštalačného média (napríklad pôvodného inštalačného súboru vypáleného na neoriginálnom DVD) je v rozpore s autorskými a licenčnými zákonmi,takže každej spoločnosti ponúkajúcej tieto služby by ste sa mali vyhnúť. Jediným spôsobom, ako predávať licencie spolu s inštalačnými médiami, je ich predaj s originálnymi, nezmenenými kópiami – napríklad originálna fyzická licencia spoločnosti Dell s originálnym inštalačným DVD od spoločnosti Dell.

Ako sa vyhnúť kúpe nelegálneho softvéru?

Ako teda zabrániť plýtvaniu peniazmi a časom? Pred nákupom je potrebné skontrolovať dva hlavné aspekty: predajcu a produkt.Nižšie nájdete zoznam kategorizovaných otázok s odpoveďami a tipmi, ktoré vám pomôžu identifikovať nedôveryhodné zdroje softvérových licencií.

Predajca

Ako prvé vždy začnite s prešetrovaním predajcu, pretože tu podvodníci robia najviac chýb.

Podrobnosti o spoločnosti

Čo sa pýtať:

 • Je spoločnosť registrovaná v EÚ?
 • Kto je generálnym/ou riaditeľom/kou spoločnosti? Je z EÚ?
 • Sú informácie o spoločnosti ľahko a voľne dostupné?
 • Ako dlho je spoločnosť na trhu?

Tieto otázky vám pomôžu zistiť dôveryhodnosť a serióznosť predajcu.Aj keď to nie je nevyhnutná požiadavka zákonnosti, najspoľahlivejší predajca softvérových licencií má spoločnosť registrovanú v Únii s číslom DPH zaregistrovaným v EÚ.Meno generálneho riaditeľa spoločnosti môže byť niekedy malý, ale dôležitý detail, pretože môže naznačovať, odkiaľ osoba pochádza – neznamená to vždy, že spoločnosť nie je legitímna, ale pretože je bežným trendom pre podvodníkov z rozvojových krajín (väčšinou z Ázie) zaregistrovať spoločnosti v EHP pre účely vstupu na trh EÚ, pred objednaním si pre istotu všetko skontrolujte.

Okrem toho (a to sa vzťahuje na akékoľvek podnikanie), čím dlhšie je spoločnosť na trhu, tým väčšia je jej dôveryhodnosť, takže legitímni predajcovia zvyčajne informujú svojich potenciálnych zákazníkov o svojich skúsenostiach.

Právne záruky

Čo sa pýtať:

 • Aké právne záruky spoločnosť poskytuje?
 • Aké sú zmluvné podmienky? Aká je politika vrátenia peňazí či výmeny produktov?

Prítomnosť právnych záruk je nevyhnutná pre identifikáciu spoľahlivosti a dôveryhodnosti predajcu.Vždy si prečítajte zákonné záruky a podmienky zmluvných podmienok obchodov, od ktorých nakupujete. Mnoho podvodníkov sa ani neobťažuje písať tieto dôležité články a dokumenty správne, pretože sú často dlhé a zložité, takže vám nebude trvať toľko času, aby ste oddelili podvodníkov od legitímnych predajcov.

Kontakt so zákazníkmi

Čo sa pýtať:

 • Sú na webovej stránke predajcu kontaktné informácie?
 • Existuje zákaznícka podpora? Živé pripojenie (telefón alebo chat)? A ak áno, používa spoločnosť chatboty alebo môžnosť komunikovať so skutočnými ľuďmi?

Schopnosť ľahko sa dostať k predstaviteľom spoločnosti je často známkou toho, že obchod nerobí podvody, ale udržiava pohotovú a dostupnú podporu zákazníkom, čo znamená, že vytvára ďalšie náklady a tým poskytuje zákazníkom väčšiu transparentnosť. Poskytuje im tiež možnosť slobodne klásť otázky o všetkom, o čom si nie sú istí. Spoločnosť, ktorá predáva legálny softvér, nebude mať problém odpovedať na akúkoľvek otázku.

Recenzie a hodnotenia

Čo sa pýtať:

 • Je spoločnosť prítomná na sociálnych sieťach (prinajmenšom na Facebooku)? Odkedy?
 • Je stránka spoločnosti na sociálnych sieťach aktívna?
 • Existujú recenzie zákazníkov na iných platformách ako len na webových stránkach spoločnosti?

V súčasnosti je prítomnosť sociálnych sietí takmer nevyhnutná pre všetky podniky, ktoré sa berú vážne a ako také sú dôležitým ukazovateľom dôveryhodnosti. Frekvencia činnosti spoločnosti a spôsoby interakcie s verejnosťou sa stali platným meradlom dôveryhodnosti, pretože veľká časť interakcií je verejná a zostáva v profile zákazníka aj predajcu. To znamená, že podvodník by sa dlho vyhýbal alebo nebol schopný udržiavať aktívnu stránku.

Sociálne siete spolu so špecializovanými porovnávacími a nákupnými platformami tiež poskytujú dobrý obraz o spoľahlivosti predajcu a produktu, ktorý predáva, vďaka zákazníckym hodnoteniam a recenziám. Ak má teda predajca veľmi nízke alebo žiadne skóre, buďte opatrní, pretože na to často existuje platný dôvod.

Ďalšie tipy:

 • Nekupujte od fyzických osôb (priateľov, rodiny, kolegov) – stále existuje riziko, aj keď má dobré úmysly. Je to preto, že si nemusia byť vedomí všetkých právnych podmienok a požiadaviek.
 • Nekupujte z aukčných portálov (napr. Ebay). Dajte si pozor na trhy, ako je Amazon, pretože sú často zdrojom falšovaných alebo nelegálnych licencií a je ťažšie overiť predajcov, ktorí sa tu nachádzajú.

Produkt

O ilegalite licencií sme sa zaoberali už skôr, ale je potrebné skontrolovať niekoľko ďalších faktorov:

Cena

Čo sa pýtať:

 • Prečo je cena oveľa nižšia než priemerne na trhu?

Daný produkt môže byť lacnejší po vydaní novších verzií alebo úplne nových produktov. Starý produkt sa obvykle predáva menej, takže výrobcovia a predajcovia často znižujú cenu, aby zaujali potenciálnych kupcov. Napriek tomu musí predávajúci dosiahnuť zisk, ale musí ho predať za cenu, ktorá je minimálne o niečo vyššia ako obstarávacie alebo výrobné náklady. Preto je veľmi podozrivé, ak sa relatívne nový alebo úplne nový produkt predáva za oveľa nižšiu cenu, ako je cena pôvodného výrobcu.

  Windows 10 Pro za 15 €? Office 2019 Professional Plus v hodnote 100 €? Červená vlajka!

Dokumentácia

Čo sa pýtať:

 • Aké dokumenty sa poskytujú pri nákupe? (faktúra, osvedčenie o legalite – digitálne alebo fyzické)

Okrem získania licencie s originálnym kľúčom produktu na aktiváciu vášho softvéru (certifikát pravosti) by ste mali vždy dostať aj doklad o kúpe (faktúra) – v opačnom prípade váš softvér nie je legálne licencovaný. Je bežnou chybou kupovať výrobky bez dokladu o kúpe, čo môže často viesť k veľmi nepríjemným následkom.

Informácie o produkte

Čo sa pýtať:

 • Existujú podrobnosti o produkte? 
 • Sú niekde pokyny, ako nájsť inštalačný súbor softvéru, ako ho nainštalovať a aktivovať ho?

Aj keď dôležitosť týchto údajov (napríklad typ licencie, popis produktu, obrázok produktu, hardvérové požiadavky, kompatibilita softvéru atď.) sa môže na prvý pohľad zdať malá, dobre prezentovaný produkt zvyčajne znamená, že existuje niekto, kto vynaložil úsilie, kreativitu a usilovnosť do e-shopu, ktorý si práve prezeráte. Články o podpore dokazujú ochotu zákazníkom pomôcť nielen pri kúpe produktu, ale aj pri jeho používaní. Podvodníci zvyčajne nevynakladajú na svoje webové stránky toľko úsilia, pretože je to nákladné a časovo náročné.

Ďalší tip: Zoznámte sa so špecifikami produktu – uistite sa, že ho môžete použiť na účel, pre ktorý ho kupujete.

Poznámka: Licencia môže byť originálna a môže spĺňať všeobecné požiadavky legality (faktúra, krajina pôvodu atď.), pričom jej používanie môže byť naďalej nezákonné z dôvodu obmedzenia výrobcu. Jedným z významných príkladov je napr. Microsoft Office Home and Student, ktorý sa môže legálne používať iba na nekomerčné použitiePreto je lepšie poradiť sa s pracovníkom obchodu, z ktorého nakupujete – aby ste sa uistili, že licencie, o ktoré máte záujem, sú vhodné pre vaše potreby.

 

Poďme proti tomu bojovať – spoločne!

Trh s falošnými licenciami je nebezpečný a škodlivý pre kupujúcich aj predajcov softvéru. My v spoločnosti Software Deals aktívne pracujeme na znižovaní negatívneho vplyvu podvodníkov v oblasti softvérových licencií. Snažíme sa o to vzdelávaním našich zákazníkov o dôležitosti legálneho softvéru a bojom proti nezákonným praktikám s pomocou ďalších etablovaných firiem a príslušných orgánov.

Téma legálnosti softvéru je rozsiahla a komplexná a v tomto článku sme sa venovali iba hlavným bodom. Dúfame však, že po prečítaní teraz jasnejšie porozumiete tejto problematike.

Máte ďalšie otázky? Alebo dokonca pochybnosti o zákonnosti vašej licencie? Náš tím expertov to môže preskúmať a identifikovať možné podvody. Neváhajte nás kontaktovať a požiadajte o pomoc s overením vašej licencie.

Položka bola pridaná košíka