Máte už vytvorený účet? Vytvoriť nový

Správa účtu

Transakčný audit Deloitte: Získajte potvrdenie o legálnosti našich produktov od nestranných odborníkov!

 • Legalita

24. 3. 2023

Plánuje vaša organizácia nákup druhotného softvéru, ale obávate sa právnych rizík s tým spojených? My vo Forscope sme tu, aby sme pomohli! Všetky naše softvérové produkty sú plne legálne, ale aby sme vám poskytli ešte väčšiu istotu, ponúkame pri objednaní druhotného softvéru od nás exkluzívnu možnosť dodatočného transakčného auditu, ktorý vykonáva dôveryhodná poradenská spoločnosť Deloitte.

Transakčný audit druhotných softvérových licencií

Naša ponuka transakčného auditu od spoločnosti Deloitte je ideálnym riešením, ak chcete byť pri nákupe druhotného softvéru obzvlášť obozretní. Poskytne záruku, že transakcia je úplne bezpečná, potvrdí, že dodané licencie druhotného softvéru a ich príslušná právna dokumentácia spĺňajú všetky zákonom požadované podmienky, a overí, že prevod vlastníctva softvéru prebehol správne.

Ako vyzerá proces transakčného auditu?

 1. Na vašu žiadosť zašleme spoločnosti Deloitte právnu dokumentáciu k vami objednaným produktom.
 2. Na základe poskytnutej právnej dokumentácie vyhotoví spoločnosť Deloitte dokument Confirmation Report (Potvrdzovacia správa), v ktorom posúdi, či:
  1. pôvodný držiteľ licencie je subjekt so sídlom v EÚ alebo EHP,
  2. pôvodná softvérová licencia je časovo neobmedzená (perpetuálna),
  3. existujú dokumenty, z ktorých možno vyvodiť, že pôvodnému poskytovateľovi licencie bolo za kópiu (kópie) softvéru zaplatené a v akej výške,
  4. poskytnutá právna dokumentácia obsahuje záväzok pôvodného kupujúceho odinštalovať/zbaviť sa všetkých predchádzajúcich kópií softvéru, prestať softvér používať a podniknúť kroky na zamedzenie jeho ďalšieho používania v rámci organizácie pôvodného kupujúceho.
 3. Vyššie uvedenú právnu dokumentáciu obdržíte spolu s audítorskou správou vypracovanou spoločnosťou Deloitte.

Cena

Cena za transakčný audit sa môže líšiť v závislosti od podmienok konkrétneho projektu. Ak máte o túto službu záujem, kontaktujte nás, poskytneme vám individuálnu ponuku.

Odborné znalosti spoločnosti Deloitte

Spoločnosť Deloitte poskytuje svojim klientom po celom svete audítorské a overovacie služby, konzultácie, právne a finančné poradenstvo, riadenie rizík, daňové a ďalšie súvisiace služby. S ich odbornými znalosťami a zárukou kvality si môžete byť istí, že správa o audite, ktorú dostanete, bude dôkladná a spoľahlivá.

 


Uložte článok ako PDF

Položka bola pridaná košíka