Máte už vytvorený účet? Vytvoriť nový

Správa účtu

Prečo sú Microsoft volume produkty pre vašu firmu lepšie ako OEM?

  • Licencovanie
  • Microsoft
  • Porovnanie produktov

17. 12. 2021

Mnoho firiem aj organizácií býva zmätených zložitosťou licencovania pre firmy spoločnosti Microsoft. V tomto článku si vysvetlíme, aký je rozdiel medzi Volume a OEM licencovaním a prečo by firmy mali uprednostniť Volume produkty pred OEM.

Účel Volume a OEM licencovania

Volume produkty umožňujú rýchly a jednoduchý spôsob, ako licencovať veľký počet zariadení alebo používateľov. Sú určené pre podniky, štátnu správu a vzdelávacie inštitúcie a sú spravidla k dispozícii prostredníctvom špeciálnych licenčných dohôd (OLP, EA, MPSA atď.).

OEM softvér poskytuje spoločnosť Microsoft väčšinou určitým výrobcom zariadení, ako sú Dell a HP, a je určený ako súčasť produktového balíka softvér+hardvér. Finálny skombinovaný produkt, napr. notebook s predinštalovaným systémom Windows, potom môže byť zakúpený a používaný ako firmami, tak koncovými užívateľmi.

Vyššie uvedené pravidlá spoločnosti Microsoft pre distribúciu softvéru však v Európskej únii podliehajú predpisom o vyčerpaní práv duševného vlastníctva. To znamená, že po prvom predaji softvéru je možné ho predať ďalej bez toho, aby platili podmienky popísané v predchádzajúcich odsekoch: OEM softvér je možné predávať bez hardvéru a Volume softvér bez licenčných dohôd.

Prečo si vybrať produkty Volume namiesto OEM?

Softvér z Microsoft Volume distribučného kanála má funkcie a technické požiadavky, ktoré sú v porovnaní s obdobnými produktmi z kanála OEM buď rovnaké, alebo vylepšené:

VOLUME OEM
Kompatibilita so servermi a RDS
Ak chce firma používať balík Office prostredníctvom služby vzdialenej plochy (RDS), musí zakúpiť produkt Office prostredníctvom distribučného kanála Volume – a to buď edíciu Office Standard, alebo Office Professional Plus.
Nie je kompatibilný so sieťovými riešeniami
Office OEM softvér, napríklad Home and Business a Professional, nie je kompatibilný s RDS.
Plné práva na downgrade
Downgrade je právo koncového používateľa previesť softvér na jeho staršiu verziu, ktorú spoločnosť Microsoft ponúka pre produkty zakúpené prostredníctvom Volume distribučného kanálu. Ak máte napríklad Office 2019 Professional Plus, môžete ho downgradovať na predchádzajúcu verziu a používať balík Office 2016 Professional Plus (ale nie obe verzie súčasne!). Práva na downgrade sa vzťahujú na všetky produkty v rámci Volume licencovania (serverové produkty, MS Office atď.).
Obmedzené práva na downgrade
OEM produkty majú tiež určité práva na downgrade, ale sú dosť obmedzené.
Rýchla inštalácia, aktivácia online,
jednoduchý prenos
Produkty Volume možno rýchlo a jednoducho aktivovať online. Prenos softvéru z jedného zariadenia do druhého vyžaduje len jeho odinštalovanie zo starého zariadenia, inštaláciu do nového a zadanie aktivačného kľúča. Aktivácia prostredníctvom volume kľúčov (MAK) alebo služieb správy kľúčov (KMS) totiž nevyžaduje žiadne ďalšie kroky. V prípade služby MAK je iba nutné sledovať množstvo aktivácií: počet aktuálne aktivovaných zariadení musí byť rovnaký alebo nižší ako počet zakúpených produktov.
Štandardná inštalácia, telefonická aktivácia, zdĺhavá prenositeľnosť
Produkty OEM sa nedajú presunúť tak jednoducho. Kľúč OEM sa musí najprv deaktivovať z aktuálneho zariadenia pomocou série príkazov v príkazovom riadku. Potom je potrebné softvér odinštalovať zo starého zariadenia, nainštalovať ho do nového a následne ho aktivovať prostredníctvom zdĺhavého postupu telefonickej aktivácie. Správna inštalácia a aktivácia si môže vyžadovať určité IT zručnosti.
Hromadná aktivácia
Produkty Volume umožňujú jednoduché a rýchle hromadné nasadenie a aktiváciu – čo je pre stredné a veľké podniky s mnohými zariadeniami dôležitá funkcia.
Bez hromadnej aktivácie
Produkty OEM vyžadujú manuálnu aktiváciu, jedno zariadenie po druhom, čo značne spomaľuje celý proces nasadenia softvéru.
Centralizovaná správa
Produkty Volume sú tiež najefektívnejšou voľbou pre firmy s rozsiahlou IT infraštruktúrou, s mnohými oddeleniami a množstvom používateľov a zariadení. Volume software je možné spravovať prostredníctvom nástroja VAMT, čo je bezplatný nástroj spoločnosti Microsoft pre správu produktov, ktorý umožňuje sledovať, aktivovať a deaktivovať produkty Volume.
Bez centralizovanej správy
V prípade produktov OEM by IT špecialista musel všetko robiť ručne (nasadenie, inštalácia, aktivácia), pretože nie sú k dispozícii žiadne kvalitné nástroje na správu.
Podrobná dokumentácia
Spoločne s druhotným Volume softvérom obdržíte sadu dokumentov, ktoré preukazujú, že bol zakúpený v súlade so zákonmi EÚ: okrem povinného minima skladajúceho sa z faktúry a Vyhlásenia predajcu, môžu zákazníci obdržať aj potvrdenie o odinštalovaní od predchádzajúceho vlastníka, číslo licenčnej zmluvy a ďalšie dokumenty, ak sú k dispozícii (balíček sa u rôznych softvérových produktov, poskytovateľov, výrobcov a pod. líši).
Základná dokumentácia
O softvéri OEM sa horšie dohľadávajú záznamy, pretože sa zriedkakedy dodáva s rozsiahlou dokumentáciou o svojom pôvode. Zákazníci, ktorí zakúpia druhotné softvérové produkty OEM, zvyčajne dostanú iba povinné zákonné minimum: faktúru a Vyhlásenie predajcu.
Kliknutím na jednotlivé vlastnosti v každom stĺpci získate ďalšie podrobnosti.

Dávajte si pozor na predajcov, ktorí ponúkajú kľúče k produktom Volume bez akejkoľvek dokumentácie – legálni predajcovia softvéru poskytujú kópiu softvéru (vrátane kľúča) so všetkou sprievodnou dokumentáciou! Ak dokumentácia chýba, je to ako keby ste si kúpili iba kľúč od domu. Aj keď vám kľúč umožní do neho vstúpiť a používať ho, dom nie je váš – také konanie je teda prísne nezákonné.

Aký je rozdiel v cene produktov Volume a OEM?

Softvérové produkty OEM majú určité špecifiká (ako bolo vysvetlené vyššie), ktoré môžu pre firmy predstavovať celý rad prekážok, a v rámci voľného trhu EÚ sú často ponúkané za podobnú cenu ako produkty Volume.

Pozrite sa na nasledujúce porovnanie produktov Office 2019 Professional Plus a Office 2019 Home and Business a sami sa presvedčte, o koľko výhodnejšie je zakúpiť produkt Volume než produkt OEM:

  Office 2019 Professional Plus (Volume) Office 2019 Home and Business (OEM)
Vhodné pre všetky firmy domáci užívatelia alebo malé podniky
Aplikácie MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access, Skype for Business MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook
Inštalácia Office 2019 Volume Installer alebo Office Deployment Tool MSI (štandardný súbor ISO)
Aktivácia jednoduchá hromadná aktivácia pomocou jediného produktového kľúča nutné aktivovať jednotlivo (pre každé zariadenie samostatný produktový kľúč)
Podpora služby RDS možno použiť so službou RDS (Služba Vzdialenej Plochy) nepodporuje službu RDS
MS Účet nevyžaduje sa vyžaduje sa
Jazyky rovnaké pre oba: slovenčina, angličtina, nemčina, taliančina, španielčina a mnoho ďalších
Koniec podpory rovnaké pre obe: október 2025
Cena 159,99 € 159,99 €

Ako je zrejmé z vyššie uvedeného, pri licencovaní softvéru spoločnosti Microsoft sa firmám, najmä tým s väčším počtom zariadení a používateľov, vždy oplatí zvoliť produkty Volume – sú totiž tým najekonomickejším, najefektívnejším a zároveň najviac bezstarostným riešením.

Hľadáte softvérové riešenie prispôsobené vašim potrebám? Kontaktujte nás!


Uložiť tento článok ako PDF

Položka bola pridaná košíka