Máte už vytvorený účet? Vytvoriť nový

Správa účtu

Windows 10 – inštalácia a aktivácia

28. 1. 2022

Tento článok sa najlepšie zobrazuje na notebooku alebo na stolnom počítači.

Tento sprievodca vám pomôže s inštaláciou a aktiváciou systému Windows 10. Uistite sa prosím, že váš počítač spĺňa hardvérové požiadavky systému Windows 10:

 • Grafika: Grafický procesor DirectX 9 s ovládačom WDDM 1.0
 • Priestor na pevnom disku: 16 GB pre 32-bitovú verziu; 32 GB pre 64-bitovú verziu
 • Pamäť: 1 GB RAM pre 32-bitovú verziu, 2 GB RAM pre 64-bitovú verziu
 • Procesor: 1 GHz
Je na vašom zariadení aktuálne nainštalovaný systém Windows 7, Windows 8 alebo Windows 8.1?

Chcete inovovať Windows 10 Home na Windows 10 Pro?

Pokyny získate kliknutím sem

Ak máte notebook alebo počítač, na ktorom už beží systém Windows 7, 8 alebo 8.1, alebo chcete preinštalovať systém Windows 10, postup je jednoduchý – potrebujete len pripojenie na internet.

Vytvorenie inštalačného súboru ISO pre systém Windows 10

1.  Stiahnite si Media Creation Tool (MCT):

Stiahnuť Media Creation Tool (MCT) pre Windows 10

DÔLEŽITÉ: Nástroj Media Creation Tool je možné použiť len v systémoch Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 a Windows 10.

2. Otvorte súbor MediaCreationTool.exe a postupujte podľa pokynov nižšie:

1-create-installation-media-for-another-PC
Príjmite obchodné podmienky a potom vyberte možnosť Vytvoriť inštalačné médium pre iný počítač.
2-select-language-edition-architecture
Vyberte jazyk, edíciu a architektúru a kliknite na tlačidlo Ďalej.
3-select-ISO
Vyberte možnosť Súbor ISO.
4-select-download-location
Vyberte umiestnenie pre stiahnutie súboru ISO, napr. priečinok "Stiahnuté súbory" vo vašom počítači, a kliknite na tlačidlo Uložiť.
5-download-iso
Stiahnite si oficiálny inštalačný súbor ISO systému Windows.
6-run-iso-setup.exe
Po dokončení sťahovania otvorte súbor ISO a kliknite na setup.exe.

Poznámka: V systéme Windows 7 môže byť potrebné otvoriť súbor ISO prostredníctvom softvéru pre virtuálne DVD, napr. Virtual CloneDrive alebo Daemon Tools.
 
 
 

3. Po vykonaní krokov uvedených vyššie, otvorí sa okno Inštalácia systému Windows 10 – podrobné pokyny nájdete v záložke Nastavenie.

Prejdite na Nastavenie

Ak máte notebook alebo počítač bez operačného systému alebo chcete vykonať čistú inštaláciu, musíte vytvoriť inštalačné USB. Na tento účel budete potrebovať:

 • prázdne USB s kapacitou minimálne 8 GB;
 • iný počítač s pripojením na internet a systémom Windows 7 alebo novším.

Keď máte všetko pripravené, môžete začať s inštaláciou.

Vytvorenie bootovacieho USB flash disku pre systém Windows 10

1.  Vložte jednotku USB, ktorú chcete použiť ako inštalačné médium, do počítača/notebooku. Uistite sa, že viete, ktoré písmeno jednotky mu bolo pridelené (D, E, F atď.).

2. Stiahnite si Media Creation Tool (MCT):

Stiahnuť Media Creation Tool (MCT) pre Windows 10

DÔLEŽITÉ: Nástroj Media Creation Tool je možné použiť len v systémoch Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 a Windows 10.

3. Otvorte súbor MediaCreationTool.exe a postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 1-create-installation-media-for-another-PC
Príjmite obchodné podmienky a potom vyberte možnosť Vytvoriť inštalačné médium pre iný počítač.
2-select-language-edition-architecture
Vyberte jazyk, edíciu a architektúru a kliknite na tlačidlo Ďalej.
3-select-USB
Vyberte možnosť USB flash disk a kliknite na tlačidlo Ďalej.
4-choose-USB-drive
Vyberte disk USB, ktorý chcete použiť, a kliknite na tlačidlo Ďalej.
5-download-iso
Teraz začne nástroj Media Creation Tool prevádzať USB na inštalačné médium systému Windows 10. Počkajte na dokončenie procesu a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.
 
 
 

4.  Keď nástroj Media Creation Tool dokončí prevod USB na spustiteľný disk, zatvorte ho a odpojte USB.

5. Pripojte USB k zariadeniu, do ktorého chcete nainštalovať systém Windows 10, a zapnite počítač.

6. Pokračujte samotnou inštaláciou systému Windows 10.

Prejdite na Nastavenie


Inštalácia sa nespustila? Nastavenie prioritu spúšťania v systéme BIOS

Väčšina moderných počítačov a notebookov okamžite rozpozná inštalačné médium a začne inštalovať systém Windows 10. V prípade, že sa inštalácia nespustí, bude možno nutné nastaviť poradie spúšťania zariadení v systéme BIOS.

Reštartujte počítač a zatiaľ čo sa načíta, stlačte počas úvodnej spúšťacej obrazovky klávesu ESC / F1 / F2 / F8 / F10 / F12(konkrétne tlačidlo klávesnice sa u rôznych zariadení líši). Zobrazí sa ponuka systému BIOS.

Príklad ponuky systému BIOS – sekcia Funkcia systému BIOS (BIOS Features) obsahuje položku Priority možností spustenia (Boot Option Priorities).

 1. Výberom tejto možnosti sa dostanete do nastavenia systému BIOS. Zobrazí sa stránka nástroje pre nastavenie systému BIOS.
 2. Šípkami na klávesnici vyberte záložku alebo sekciu BOOT. Zobrazia sa systémové zariadenia v poradí podľa priority.
 3. Ak chcete dať zariadeniu USB prednosť pri spúšťaní pred hlavným pevným diskom, postupujte takto:
  • Presuňte zariadenie pevného disku na začiatok zoznamu spúšťacích sekvencií.
  • Rozbalením zariadenia pevného disku zobrazíte všetky pevné disky.
  • Presuňte zariadenie USB na začiatok zoznamu pevných diskov.
  • Teraz vyberte možnosť Uložiť a ukončite nástroj pre nastavenie systému BIOS.
 4. Počítač sa reštartuje so zmenenými nastaveniami a automaticky sa spustí inštalácia systému Windows 10. Podrobné pokyny nájdete v záložke Nastavenie.

Prejdite na Nastavenie

Po vytvorení inštalačného ISO alebo spustiteľného USB môžete začať so samotnou inštaláciou a konfiguráciou systému Windows 10.

Inštalácia Windows 10

Pri inštalácii systému Windows 10 postupujte podľa pokynov nižšie:

1-select-language-and-time
Po spustení inštalačného programu Windows vyberte jazyk, čas a menu a rozloženie klávesnice a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
2-install-now
Kliknite na tlačidlo Nainštalovať teraz.
3-enter-product-key
V tomto kroku vás inštalačný program Windows požiada o zadanie produktového kľúča. K dispozícii sú 2 možnosti:
- zadať produktový kľúč – sprievodca inštaláciou automaticky vyberie vašu edíciu systému Windows a aktivuje ju;
- preskočiť tento krok – môžete kliknúť na "Nemám produktový kľúč" a aktivovať systém Windows po inštalácii.
4-select-Windows-edition
Ak ste v predchádzajúcom kroku nezadali produktový kľúč, inštalácia systému Windows vás teraz vyzve k výberu edície.

DÔLEŽITÉ: Vyberte presný názov edície, pre ktorú máte produktový kľúč, inak ju nebudete môcť neskôr aktivovať.

Príklad:
Kľúč Windows 10 Pro + systém Windows 10 Pro = úspešná aktivácia
Kľúč Windows 10 Pro + systém Windows 10 Pro N = neúspešná aktivácia
5-accept-license-terms
Prijmite licenčné podmienky a pokračujte kliknutím na tlačidlo Ďalej.
6-upgrade-or-clean-install
V tomto kroku sú k dispozícii 2 možnosti:
- Upgrade – zachováva súbory, aplikácie a nastavenia; užitočné pri inštalácii systému Windows 10, ktorý má nahradiť inú verziu systému Windows.
- Vlastné – vykoná čistú inštaláciu.

Tento návod používa možnosť Vlastné.
7-allocate-partitions
Pri čistej inštalácii je potrebné priradiť disky, ktoré bude systém používať. Disk(y) môžete rozdeliť do 2 alebo viac oddielov alebo vytvoriť jeden oddiel. Kliknite na Nový pokračujte.
8-partition-size
Do poľa Veľkosť napíšte, koľko MB chcete oddielu prideliť. Toto číslo nesmie prekročiť maximálnu kapacitu vášho disku, ale môže byť menšie. Kliknutím na tlačidlo Použiť vytvorte oddiel.
9-click-OK
Inštalácia systému Windows vás bude informovať, že vytvorí vlastné (malé) oddiely – to je normálnou súčasťou procesu. Pokračujte kliknutím na tlačidlo OK.
10-partitions-ready
Oddiely sú pripravené. Pokračujte v inštalácii kliknutím na tlačidlo Ďalej.
11-preparing-installation
Inštalácia systému Windows teraz začne inštalovať systém Windows 10. Inštalačné okno nezatvárajte.
12-installing-Windows-10
Počas inštalácie sa systém Windows 10 niekoľkokrát reštartuje. Počkajte, kým čierna obrazovka zmizne, a pokračujte konfiguráciou účtu Windows 10 (postup v nasledujúcej časti návodu).
 
 
 


Konfigurácia Windows 10

Skôr ako budete môcť urobiť čokoľvek ďalšie, budete po dokončení inštalácie systému Windows 10 vyzvaní na konfiguráciu účtu Windows a niekoľkých ďalších nastavení. Podľa pokynov nižšie nakonfigurujte systém Windows 10 rýchlo a bez zbytočných prekážok:

1-choose-region
Najprv vyberte oblasť.
2-choose-keyboard
Vyberte, ktoré rozloženie klávesnice chcete používať.
3-add-secondary-keyboard
Ďalej môžete pridať ďalšie rozloženie klávesnice alebo tento krok preskočiť.
4-home-or-business-account
Vyberte, aký druh účtu chcete nastaviť – pre firemné alebo domáce použitie.

Tento návod pracuje s možnosťou firemné.
5-add-account
V tomto kroku sa môžete buď prihlásiť pomocou existujúceho účtu Microsoft, vytvoriť nový účet Microsoft alebo vytvoriť miestny (offline) účet bez pripojenia k službám Microsoftu.

Tento sprievodca používa možnosť Pripojenie k doméne, ktorá vytvorí offline účet (ľavý dolný roh).
6-skip-MS-account
Ak vyberiete možnosť Offline účet, konfigurátor sa vás pokúsi presvedčiť, aby ste si vytvorili online účet. Túto možnosť môžete preskočiť výberom možnosti "Obmedzené prostredie" (Limited experience) v ľavom dolnom rohu.

Toto prostredie nie je v skutočnosti obmedzené, iba nie je tak previazané s online službami Microsoftu ako keď sa používatelia prihlasujú pomocou konta Microsoft. Na online účet môžete prejsť kedykoľvek po inštalácii z ponuky Štart, kde prejdete na Nastavenia → Účty.
7-choose-name
Napíšte názov svojho účtu.
8-choose-password
Vytvorte si heslo – odporúčame vytvoriť silné heslo, ktoré obsahuje aspoň niekoľko veľkých písmen a číslic.
9-repeat-password
Zadajte heslo ešte raz.
10-security-questions
Vyberte 3 bezpečnostné otázky a napíšte k nim odpovede. V prípade, že zabudnete alebo stratíte heslo, systém Windows sa vás pokúsi identifikovať pomocou bezpečnostných otázok.
11-choose-MS-spying-level
Vyberte, koľko dát chcete zdieľať so spoločnosťou Microsoft.
12-Cortana
Rozhodnite, či chcete používať Cortanu ako digitálneho asistenta, alebo nie. Majte na pamäti, že Cortana nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach.

Tento krok môžete preskočiť kliknutím na možnosť Teraz nie.
13-configuring
Teraz už len počkajte, kým sa nakonfiguruje systém Windows 10. Keď je systém pripravený na použitie, zobrazí sa typická prihlasovacia obrazovka systému Windows.
 
 
 

Poznámka: Väčšinu konfigurácií môžete kedykoľvek zmeniť – pre ich zobrazenie kliknite na ikonu Nastavenia ( ) v ponuke Štart.

DÔLEŽITÉ: Po inštalácii a konfigurácii systému Windows 10 ho nezabudnite aktivovať – podrobné pokyny nájdete v záložke Aktivácia.

Prejsť na záložku Aktivácia

Po dokončení inštalácie musí byť systém Windows 10 aktivovaný do 30 dní od prvého prihlásenia do systému. Ak nie je do tejto doby aktivovaný, je považovaný za nelegálny, a vystavujete tak všetky svoje dáta bezpečnostnému riziku, pretože nie sú chránené.

Aktivácia systému Windows 10 je rýchla a jednoduchá:

 1. Kliknite na ponuku Štart na ploche a vyberte ikonu Nastavenia:
 2. Kliknite na možnosť Aktualizácia a zabezpečenie a prejdite na možnosť Aktivácia.
 3. Kliknite na text Zmeniť kód Product key – zobrazí sa okno s požiadavkou na zadanie produktového kľúča.
 4. Zadajte produktový kľúč, ktorý ste obdržali s objednávkou, a kliknite na tlačidlo Ďalej.
Systém Windows 10 je teraz aktivovaný a pripravený na používanie!

Položka bola pridaná košíka