Máte už vytvorený účet? Vytvoriť nový

Správa účtu

Plány Microsoft 365 Enterprise už neobsahujú aplikáciu Teams – čo to znamená pre vašu firmu?

  • Microsoft

18. 10. 2023

Od októbra 2023 spoločnosť Microsoft odstránila aplikáciu Teams zo svojich sád Enterprise pre EHP a Švajčiarsko¹ Príslušné plány predplatného, napríklad Office 365 E1/E3/E5 a Microsoft 365 E3/E5, už nebudú zahŕňať túto obľúbenú službu pre spoluprácu – bude ju možné zakúpiť iba ako samostatný produkt.

Toto rozdelenie je výsledkom kontinuálnej snahy Európskej únie o spravodlivý trh s menším počtom monopolov. Usudzuje sa, že Microsoft získava neférovú výhodu oproti konkurencii tým, že aplikáciu Teams poskytuje ako súčasť plánov predplatných pre firmy² – to v praxi znamenalo, že ostatné riešenia boli automaticky vylúčené, hoci mohli poskytnúť rovnako vhodné služby pre komunikáciu a spoluprácu.

V dôsledku tejto zmeny budú musieť organizácie s viac ako 300 zamestnancami (bežní používatelia balíka Enterprise Suite), ktoré sa na tento obľúbený nástroj spoliehali, prehodnotiť svoju IT infraštruktúru, pracovné postupy a rozpočet. Pre predplatiteľov Office 365 E1 a E3 to tento rok dokonca nebude prvýkrát, pretože už v apríli spoločnosť Microsoft ceny plánov týchto svojich cloudových služieb zvýšila.

Aké máte teraz možnosti?

Po prvé, ak má vaša spoločnosť už predplatené služby Microsoft 365 Enterprise alebo Business, môže tieto cloudové balíky používať aj naďalej, bez nutnosti akýchkoľvek zmien. Nové pravidlá sa týkajú predovšetkým nových predplatiteľov.

Ďalej je potrebné posúdiť, či vaša organizácia skutočne potrebuje nástroje a funkcie Microsoft 365, a najmä aplikáciu Teams (ktorá už v nových plánoch pre EHP nie je zahrnutá). Náš Product Manager Mateusz Drozdowski ponúka odborný náhľad na túto tému:

"Podnikanie nikdy nie je univerzálne pre všetkých a to isté platí aj pre softvérové riešenia. Vo veľkých podnikoch je na dosiahnutie nákladovo najefektívnejšieho nastavenia často výhodné skombinovať rôzne licenčné modely. Môžete napríklad nasadiť trvalé licencie Microsoft Office spolu s aplikáciou Teams pre bežných zamestnancov a pre pracovníkov na vedúcich pozíciách zvoliť funkčne bohatší Office 365 E3 (tiež doplnené o aplikáciu Teams).

Prečo sa ale vôbec spoliehať na Microsoft? Kľúčové je zladiť vašu softvérovú stratégiu s
vašimi prevádzkovými potrebami, nie s potrebami výrobcu softvéru. Existujú rôzne alternatívy, napríklad produkt IceWarp, ktoré poskytujú rovnako robustné služby, ale za oveľa nižšiu cenu."

Mateusz Drozdowski
Product Manager

Pre lepšiu predstavu si na konkrétnom príklade rozoberieme 3 možné scenáre pre hypotetickú spoločnosť s 350 zamestnancami, ktorá by si chcela zaobstarať nový plán predplatného Office 365 E3:

  1. Riešenie iba s predplatným: Microsoft Office 365 E3 EEA + Microsoft Teams EEA – pravdepodobne najmenej optimalizovaná voľba, ale ak sú funkcie Microsoft 365 pre firemné procesy úplne zásadné, napríklad ak je spoločnosť silne závislá na službe Azure, môže ísť o jedinú možnosť. V takýchto prípadoch však dôrazne odporúčame vykonať hĺbkovú analýzu na predchádzanie zbytočným výdavkom.
  2. Hybridné riešenie: Druhotný Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021 + Microsoft Teams EEA – ak spoločnosť potrebuje plány Microsoft 365 hlavne na používanie štandardných aplikácií balíka Office (Word, Excel, Outlook atď.) a služby Teams, môže byť táto nová zmena prínosná, pretože väčšinu ročných nákladných služieb je možné nahradiť jednorazovou platbou za druhotný Office LTSC Professional Plus 2021 a predplatné k Teams EEA zaobstarať zvlášť.
  3. Alternatívne riešenie: IceWarp Desktop Business – spoločnosť sa môže rozhodnúť úplne opustiť ekosystém spoločnosti Microsoft a prejsť na inú platformu, napr. IceWarp Desktop Business. Tá je prístupná v cloude aj na miestnych zariadeniach a obsahuje aplikácie a služby, ktoré sú plne rovnocenné službám Office 365 E3 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Exchange, SharePoint, OneDrive).

    IceWarpje alternatívou služby Microsoft 365, ktorá ponúka podobné aplikácie, nástroje, funkcie a dokonca aj užívateľské rozhranie za výrazne nižšiu cenu (v priemere aspoň dvakrát lacnejšie) a zahŕňa možnosť jednoduchej migrácie zo služieb spoločnosti Microsoft za asistencie pracovníkov podpory IceWarp.
Porovnanie cien: Spoločnosť s 350 zamestnancami po dobu 5 rokov

Nabehnutím myšou na graf zobrazíte doplňujúce údaje.

Ako je na prvý pohľad zrejmé, alternatívne riešenie v podobe služby IceWarp je od začiatku výrazne cenovo výhodnejšie ako predplatné služby Microsoft 365 a v piatom roku je viac ako päťkrát lacnejšie; hybridné riešenie sa stáva lacnejším už po prvom roku.

Zhrnutie

Vzhľadom na svoju dlhodobú a rozsiahlu prítomnosť na trhu so softvérom má spoločnosť Microsoft výrazný vplyv na rozhodovanie spoločností v oblasti softvéru. Licenčný model SaaS potom navyše do rúk tejto megakorporácie naďalej sústreďuje ešte väčšiu moc. Ak chcú spoločnosti znížiť svoje prevádzkové náklady a byť menej závislé od pohľadu spoločnosti Microsoft na otázky budúcnosti softvéru, je nutné, aby začali dôkladnejšie skúmať alternatívy a nenechali sa viesť zvykom a zaužívanými postupmi. Nedovoľte, aby náhle zmeny v cenovej a licenčnej štruktúre Microsoftu narušili vaše plány, IT infraštruktúru, prevádzkovú efektivitu alebo rozpočet!

Naši licenční konzultanti sú dobre vybavení na to, aby vám pomohli nájsť nákladovo najoptimálnejšie riešenie šité na mieru vašim firemným potrebám. Kontaktujte nás pre bezplatnú konzultáciu a poradenstvo v oblasti licencovania.


¹ Oficiálne oznámenie spoločnosti Microsoft (v angličtine): https://www.microsoft.com/en-us/licensing/news/Microsoft365-Teams-EEA

² Tlačová správa Európskej komisie (v angličtine): https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3991

Položka bola pridaná košíka