Máte už vytvorený účet? Vytvoriť nový

Správa účtu

Softvérové audity: Čo očakávať a prečo sa nemusíte obávať

  • Legalita

3. 12. 2019

S našimi softvérovými licenciami môžete zostať v pokoji, aj keď budú audítori klopať na dvere vašej spoločnosti. Prečítajte si naše odpovede na najpálčivejšie otázky a zistite viac o tom, čo od kontroly môžete očakávať.

Za akých podmienok sa môže v mojej spoločnosti uskutočniť licenčný audit?

V zásade existujú iba dve situácie, ktoré môžu viesť k auditu softvérových licencií vo vašej spoločnosti:

  • Máte zmluvu s výrobcom softvéru (napr. Microsoftom), ktorá im umožňuje (alebo iným oprávneným subjektom) vykonať softvérový audit vo vašej spoločnosti.
  • Vaša spoločnosť je oprávnene podozrivá zo softvérového pirátstva a súd nariadil vykonanie softvérového auditu, ktorý učiní polícia spolu s certifikovaným audítorom.

Vo všetkých ostatných prípadoch nemôže výrobca softvéru vykonať softvérový audit bez vášho súhlasu. Platí to aj pre druhotné licencie – aj keď pôvodná zmluva medzi prvým vlastníkom licencie a výrobcom softvéru obsahovala povinnosť umožniť audit softvéru, právne predpisy Európskej únie (EÚ) zabezpečujú, aby sa táto povinnosť zrušila prevodom práv na iného majiteľa licencie.

Ak v mojej spoločnosti dôjde k auditu, ako môžem preukázať legálnosť nášho softvéru?

Ste povinní preukázať, že ste svoje softvérové licencie získali legálne, preukázaním dokumentácie, ktorú ste dostali po ich zakúpení. Ak ste si zakúpili licencie od našej spoločnosti, týmito dokumentami budú faktúra a vyhlásenie predajcu, ktoré poskytujeme našim zákazníkom. Vyhlásenie predajcu uvádza, že softvér bol prevedený na nového majiteľa a že zaručujeme zákonnosť tohto prevodu.

Dôrazne odporúčame kupovať sekundárny softvér iba od skúsených predajcov, ktorí zaručujú prevod práv na jeho používanie. Inak vystavujete svoju spoločnosť riziku tým, že jej výrobca softvéru uloží pokutu.

Čo ak má audítor ďalšie otázky (napríklad o predchádzajúcom vlastníkovi softvéru)?

Audítori sú vyškolení a poznajú najnovšiu legislatívu EÚ, čo znamená, že by sa na takéto otázky nemali pýtať. Zo stoviek auditov, ktoré sa vykonali v spoločnostiach našich zákazníkov v celej EÚ, sme zaznamenali iba niekoľko prípadov, keď audítor požadoval ďalšiu dokumentáciu. 

V prípade, že by ste zažili túto pomerne zriedkavú situáciu, neváhajte sa s nami skontaktovať a my odpovieme na všetky otázky, ktoré by zodpovedný orgán mohol mať. Je v záujme prvého majiteľa, aby sme za normálnych okolností nemohli zdieľať dokumenty obsahujúce ich citlivé informácie (keďže tieto dokumenty sú uložené v notárskej úschove alebo podobne), ale audítorovi môžeme poskytnúť všetku potrebnú dokumentáciu.

Spoľahlivosť preukázaná číslami

Od roku 2012 predala naša spoločnosť viac ako 700 000 softvérových licencií a doteraz sme sa nikdy nestretli s jediným prípadom negatívneho rozhodnutia pri softvérovom audite produktov, ktoré poskytujeme, takže si môžete byť istí, že naše produkty spĺňajú všetky najnovšie pravidlá zákonnosti!

Položka bola pridaná košíka